Lịch họp tuần

LỊCH SINH HOẠT HỘI HỌP TUẦN TỪ 04/5/2015 ĐẾN 10/5/2015

THỨ

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai

04/5

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Ba

05/5

Sáng

 

 

 

 

Chiều

15h00’ Họp Đảng ủy

Ban chấp hành Đảng ủy CS2

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Thứ Tư

06/5

Sáng

7h30’ Họp giao ban tháng 5

Ban giám đốc + Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm

05/5

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Sáu

08/5

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy

09/5

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ Nhật

10/5

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ 04/5 ĐẾN 08/5/2015

Họ và tên

Chức vụ

Thứ

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Trần Quang Bảo

Giám đốc

Sáng

Đi công tác HN

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Chiều

Đi công tác HN

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Phạm Bá Hanh

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Chiều

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Tưởng Quang Vinh

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Chiều

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Vũ Thu Hương

Phó

Giám đốc

Sáng

Đi học

Đi học

Đi học

Đi học

Đi học

Chiều

Đi học

Đi học

Đi học

Đi học

Đi học