Lịch họp tuần

LỊCH SINH HOẠT HỘI HỌP TUẦN TỪ 03/8/2015 ĐẾN 09/8/2015

THỨ

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai

03/8

Sáng

8h00: Khai giảng lớp bồi dưỡng QLNN & nghiệp vụ ngạch KLV

Ban GĐ + Trưởng các đơn vị + Học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Phòng họp A

TT. Kiểm Lâm

 

9h00: Họp bàn sử dụng lao động: TT.SXDV; TT.TNTH; Ban CT&CTHSSV

Trưởng phó các đơn vị: TT.SXDV; TT.TNTH; Ban CT&CTHSSV; Ô. Bảo; Ô. Hanh; Ô. Vinh; Ô. Toàn

Phòng họp B

 

Chiều

14h00: Họp hội đồng khen thưởng kỷ luật HSSV

Thành viên hội đồng; CTHSSV; ĐT; Nông Lâm; QLTNR; CN&KT; TCKT; TCHC; Đoàn TN

Phòng họp B

Ông Phạm Bá Hanh

Thứ Ba

04/8

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Tư

05/8

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm

06/8

Sáng

 

 

 

 

Chiều

14h00: Sát hạch tuyển dụng GV ban KHCB

Hội đồng tuyển dụng CS2

Phòng 25

Bà Vũ Thu Hương

 

14h00: Hội nghị bảo vệ an ninh tổ quốc

Toàn thể CBVC-LĐ

Hội trường lớn

 

 

16h00: Xét ĐK dự thi tốt nghiệp K5-VLVH

Hội đồng xét TN Cơ sở 2

Phòng họp B

Bà Vũ Thu Hương

Thứ Sáu

07/8

Sáng

8h00: Sát hạch tuyển dụng GV ban QLTNR
10h00: Sát hạch tuyển dụng CV ban ĐT

Hội đồng tuyển dụng CS2

Phòng 25
Phòng 25

Bà Vũ Thu Hương
Ông Phạm Bá Hanh

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy

08/8

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ Nhật

09/8

Sáng

 

 

 

 

Chiều