Lịch họp tuần

LỊCH SINH HOẠT HỘI HỌP TUẦN TỪ 15/6 ĐẾN 21/6/2015

THỨ

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai

15/6

Sáng

8h00’ Hội thảo góp ý đề cương chương trình bồi dưỡng công chức kiểm lâm

Ô. Việt.TTKL; Ô. Bảo.GĐ; Ban NL(Ô. Xuân Hùng; Ô. Việt); Ban QLTNR(B. Hà; B.Trần Hương; Ô. Việt Hùng; Ô. Hưởng); Ô Long.CT&CTHSSV.

Phòng họp B

Bà Vũ Thị Lan

Chiều

14h00’ Họp rà soát xây dựng định mức thực hành, thực tập TT.TTNN

BGĐ + Ban ĐT; TCKT; TCHC; TT.TN&PTCN; TT.TTNN

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Thứ Ba

16/6

Sáng

7h30’ Họp rà soát xây dựng định mức thực hành, thực tập ban QLTNR&MT

BGĐ + Ban ĐT; TCKT; TCHC; TT.TN&PTCN; Ban QLTNR&MT

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Chiều

14h00’ Họp rà soát xây dựng định mức thực hành, thực tập ban QLTNR&MT

BGĐ + Ban ĐT; TCKT; TCHC; TT.TN&PTCN; Ban QLTNR&MT

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Thứ Tư

17/6

Sáng

7h30’ Họp rà soát xây dựng định mức thực hành, thực tập TT.TN&PTCN

BGĐ + Ban ĐT; TCKT; TCHC; TT.TN&PTCN

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Chiều

15h15’ Họp rà soát xây dựng định mức thực hành, thực tập ban CN&KT

BGĐ + Ban ĐT; TCKT; TCHC; TT.TN&PTCN; Ban CN&KT

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Thứ Năm

18/6

Sáng

7h30' Họp triển khai công tác tháng 7

BGĐ + Trưởng các ban chức năng; TT. TN&PTCN; TT. SXDV

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Chiều

 

 

 

 

Thứ Sáu

19/6

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy

20/6

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ Nhật

21/6

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ 15/6 ĐẾN 20/6/2015

Họ Tên

Chức Vụ

Thứ

Buổi

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Trần Quang Bảo

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Chiều

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Phạm Bá Hanh

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Chiều

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Tưởng Quang Vinh

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Chiều

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Vũ Thu Hương

Phó

Giám đốc

Sáng

Đi học

Đi học

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Chiều

Đi học

Đi học

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP