Lịch họp tuần

LỊCH SINH HOẠT HỘI HỌP TUẦN TỪ 30/3/2015 ĐẾN 05/4/2015

THỨ

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai

30/3

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Ba

31/3

Sáng

 

 

 

 

Chiều

13h30' - 15h00' Bàn triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp Ban

- Tiểu ban Nông lâm – QLTNR (Theo QĐ số 20 Ngày 14/01/2015 thành lập Hội đồng khoa học và Khoa học CS2-ĐLLN)

Phòng họp A

Ông Nguyễn Tuấn Bình


 

15h00' – 16h00' Duyệt 01 đề cương đề tài sinh viên thuộc Ban Nông lâm
1600' – 17h00' Duyệt 01 đề cương đề tài sinh viên thuộc Ban QLTNR

- Thành viên Hội đồng duyệt đề cương đề tài sinh viên.
- Nhóm sinh viên thực hiện đề tài

Phòng 26

Ông Nguyễn Tuấn Bình

Thứ Tư

01/4

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm

02/4

Sáng

9h00’ Họp Đảng ủy Cơ sở 2

- Ban chấp hành đảng uỷ CS2

Phòng họp A

Ông Trần Quang Bảo

Chiều

14h00’ Họp giao ban tháng 4/2015

- Ban Giám đốc CS2 + Trưởng các đơn vị trực thuộc.

Phòng họp A

Ông Trần Quang Bảo

Thứ Sáu

03/4

Sáng

8h00' Họp Ban rà soát quy chế chi tiêu nội bộ và Ban xây dựng quy trình đầu tư, sửa chữa mua sắm tài sản.

- Ban giám đốc, các thành viên trong ban sửa đối quy chế chi tiêu nội bộ, hội đồng mua sắm tài sản

Phòng họp A

Ông Trần Quang Bảo

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy

04/4

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ Nhật

05/4

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ 30/3/2015 ĐẾN 03/4/2015

Họ và tên

Chức vụ

Thứ

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Trần Quang Bảo

Giám đốc

Sáng

Đi công tác HN

Đi công tác HN

Đi công tác HN

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Chiều

Đi công tác HN

Đi công tác HN

Đi công tác HN

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Phạm Bá Hanh

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Chiều

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Tưởng Quang Vinh

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Chiều

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Làm việc tại VP

Vũ Thu Hương

Phó

Giám đốc

Sáng

Đi công tác HN

Đi công tác HN

Đi công tác HN

Đi công tác HN

Đi công tác HN

Chiều

Đi công tác HN

Đi công tác HN

Đi công tác HN

Đi công tác HN

Đi công tác HN