Lịch họp tuần

LỊCH SINH HOẠT HỘI HỌP TUẦN TỪ  26/01/2015 ĐẾN 01/02/2015

 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai

26/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Ba

27/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Tư

28/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm

29/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Sáu

30/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy

31/01

Sáng

Thi tốt nghiệp các lớp Đại học khoá IV hệ VLVH

Các thành viên Hội đồng + Học viên khoá IV.

Các Phòng thi

Hội đồng thi

Chiều

Chủ Nhật

01/02

Sáng

Chiều

 


LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TUẦN TỪ: 26/01/2015 – 30/01/2015

Họ và tên

Chức vụ

Thứ/

Buổi

Thứ Hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Ô. Trần Quang Bảo

Giám đốc

Sáng

Đi công tác

Hà Nội

Đi công tác

Hà Nội

Đi công tác

Hà Nội

Đi công tác

Hà Nội

Đi công tác

Hà Nội

Chiều

Đi công tác

Hà Nội

Đi công tác

Hà Nội

Đi công tác

Hà Nội

Đi công tác

Hà Nội

Đi công tác

Hà Nội

Ô. Phạm Bá Hanh

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Chiều

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Ô. Hoàng Xuân Niên

Phó

Giám đốc

Sáng

Đi công tác Lâm Đồng + Ninh Thuận

Đi công tác Lâm Đồng + Ninh Thuận

Đi công tác Lâm Đồng + Ninh Thuận

Đi công tác Lâm Đồng + Ninh Thuận

Làm việc tại Vp

Chiều

Đi công tác Lâm Đồng + Ninh Thuận

Đi công tác Lâm Đồng + Ninh Thuận

Đi công tác Lâm Đồng + Ninh Thuận

Đi công tác Lâm Đồng + Ninh Thuận

Làm việc tại Vp

Ô. Tưởng Quang Vinh

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Chiều

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

B. Vũ Thu Hương

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Chiều

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp