Lịch họp tuần

Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
08/10

8h00’

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên K4/2018

Đại diện BGĐ, Trung tâm kiểm lâm, các học viên

Phòng học G4
Nhà kiểm lâm

TT. Kiểm lâm

14h00’

Họp phòng Tài chính kế toán

Toàn thể CBVC, LĐ Phòng TCKT

Phòng họp C
Nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Ba
09/10

14h00’

Họp hội đồng xét lương tăng thêm

Các thành viên trong hội đồng

Phòng họp C
Nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Tư
10/10

 

 

 

 

 

Thứ Năm
11/10

8h30'

Tập huấn CB coi thi tuyển sinh cao học đợt 2-2018

Hội đồng thi theo QĐ của Hiệu Trưởng

Phòng họp B
Nhà A1

Trưởng cụm thi 

14h00'

Thông qua Quy chế quản lý hoạt động KHCN

BGĐ, Trưởng + Phó các đơn vị

Phòng họp B
Nhà A1

B.Vũ Thu Hương 

Thứ Sáu
12/10

 8h00'

Phổ biến  quy chế thi  và làm thủ tục dự thi

Thí sinh tham gia thi đợt 2-2018 và Hội đồng thi

Nhà G2

 Trưởng cụm thi

16h00'

Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành Liên Chi đoàn khoa TN&MT năm học 2018-2019

BCH liên chi Đoàn; Các chi đoàn, CLB Khoa TN&MT; Khách mời

 Phòng họp B
Nhà A2
Ô.Võ Minh Hoàn 

Thứ Bảy
13/10

Cả ngày

Thi  tuyển sinh sau đại học đợt 2. 2018

 

 Nhà G2 

 

Chủ Nhật
14/10

Sáng

Thi  tuyển sinh sau đại học đợt 2. 2018

 

Nhà G2