Lịch họp tuần

Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
01/10

 8h00'

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018. Chủ trì đề tài: Ths.Đoàn Duy Khánh

TS.Mai Hải Châu - CTHĐ
TS.Trần Lâm Trà - PB1
Ths.Nguyễn Thị Thuận - PB2
KS.Phạm Văn Tuyến - UVTK
Ths.Kiều Phương Anh - UV

Phòng 102 nhà G2

 CTHĐ

Thứ Ba
02/10

14h00’

Lễ kết nạp Đảng chi bộ các trung tâm

Toàn thể Đảng viên chi bộ các trung tâm

Phòng họp B nhà A2

Ô.Bùi Đức Dân

14h00'

Họp BCH Công đoàn mở rộng: Sơ kết hoạt động quý III, triển khai hoạt động thời gian tới

UV BCH Công đoàn và tô trưởng các tổ Công đoàn

Phòng họp B nhà A1

Ô.Nguyễn Hạnh Tâm

Thứ Tư
03/10

14h00'

Họp Đảng ủy

Các đ/c trong Đảng ủy

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

15h00'

Họp xét điều kiện làm khóa luận Khóa K6B, K7A hệ Chính Quy và khóa cũ đủ điều kiện

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng CT&CT SV, Trưởng các khoa Kinh tế, Lâm học, TN&MT, CN&KT)

 Phòng họp C nhà A1   CTHĐ

Thứ Năm
04/10

 14h00'

Họp giao ban

BGĐ, Trưởng + Phó các đơn vị, Chủ tịch CĐ trường, Bí thư đoàn TN

Phòng họp B nhà A1

B.Vũ Thu Hương

16h30'

Góp ý cho Quy chế quản lý các hoạt động KHCN

19h00'

Họp tổng kết công tác đảm bảo ANTT tại KTX năm học 2017 - 2018 và triển khai kế hoạch năm học 2018 - 2019

Phòng CT&CT Sinh viên + Tổ quản lý KTX + Toàn thể thành viên đội ANXK Sinh viên.

Phòng họp A nhà A1

Ô. Cao Phi Long

Thứ Sáu
05/10

 14h00'  Triển khai hoạt động HTQT BGĐ, Phòng KHCN (Ô. Tuyến, Ô. Phương Anh), Trưởng khoa TN – MT, B. Phạm Nguyệt  Phòng họp C nhà A1 B.Vũ Thu Hương 

Thứ Bảy
06/10

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
07/10

8h00’

Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho học viên cao học.

BGĐ, Trưởng các đơn vị, Học viên nhận bằng tốt nghiệp.

Hội trường lớn

Phòng KHCN&HTQT