Lịch họp tuần

Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
15/10

 

 

 

 

 

Thứ Ba
16/10

8h30’

Làm việc với đoàn công tác Bộ NN & PTNT

Bà Hương; Trưởng phòng: TCHC, TCKT; Ô. Đặng Thái Bình

Phòng họp B - Nhà A1

B.Vũ Thu Hương

14h00’

Họp xét tốt nghiệp cấp Phân hiệu khóa K6B-LTTC hệ VLVH và Xét điều kiện làm chuyên đề lớp K7A2-LTTC-KT-PT

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng CTSV, Phòng TC-KT, Trưởng các khoa: Kinh tế, Lâm học, TN&MT)

Phòng họp B - Nhà A1

CTHĐ

Thứ Tư
17/10

14h00’

Họp Đảng ủy mở rộng

Các đ/c trong Đảng ủy, các Bí thư chi bộ

Phòng họp B - Nhà A1

B.Vũ Thu Hương

16h30’

Rà soát chương trình ĐT trong hợp tác quốc tế

BGĐ, Phòng KHCN&HTQT (Ô. Tuyến, Ô. Phương Anh), Trưởng và Phó khoa TN _ MT, B. Phạm Nguyệt

Phòng họp B - Nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Năm
18/10

7h00’-11h30’

Hội đồng bảo vệ Khóa luận lớp K6B Ngành Lâm Sinh

Các thành viên trong hội đồng

Phòng 103 nhà G2

CTHĐ

13h30’-17h30’

Hội đồng bảo vệ Khóa luận lớp K6B Ngành Lâm Sinh

Các thành viên trong hội đồng

Phòng 103 nhà G2

CTHĐ

Thứ Sáu
19/10

 8h30'

Mit tinh kỷ niệm ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

Đảng ủy, BGĐ, Trưởng các đơn vị, BCH Công Đoàn, toàn thể nữ CBVC,LĐ nhà trường

Phòng họp A nhà A1

BCH Công Đoàn

Thứ Bảy
20/10

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
21/10