Lịch họp tuần

Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
20/8

7h00'-11h00'

Hội đồng bảo vệ KLTN sinh viên Đại học K59 và Cao đẳng C04 đợt 2 khoa TN&MT

Các thành viên trong Hội đồng

Phòng 102 nhà G2

Chủ tịch Hội đồng

7h00'-15h00'

Hội đồng bảo vệ KLTN sinh viên Đại học K59 và Cao đẳng C04 đợt 2 khoa Lâm học

Các thành viên trong Hội đồng

Phòng 103 nhà G2

Chủ tịch Hội đồng

16h00’

Họp chi bộ TT.TH&NN - Thư viện

Toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Trung tâm TH&NN

Ô.Nguyễn Trường Sơn

Thứ Ba
21/8

14h00

Rà soát thiết bị, vật tư các phòng thực hành mới (phục vụ THTT học kỳ I năm học 2018-2019)

BGĐ; Trưởng đơn vị: Nông học, Đào tạo, TT TN&PTCN, TCKT; Các giảng viên khoa Nông học có liên quan

Phòng họp B nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Tư
22/8

         

Thứ Năm
23/8

 14h00'
(Bổ sung)

Tiếp đón đoàn công tác Trung ương Đoàn

Đoàn công tác, thường trực Đoàn trường

 Phòng họp C nhà A1

Ô.Đỗ Quốc Việt

Thứ Sáu
24/8

15h00'

Họp triển khai kế hoạch năm học 2018 – 2019 khoa KHCB

Trưởng, Phó Khoa và toàn thể giảng viên Khoa KHCB

Phòng họp B nhà A2

 ThS. Lê Đình Lương

Thứ Bảy
25/8

19h00'
(Bổ sung)

Học tuần sinh hoạt công dân đầu khóa khối SV

Toàn thể SV Khoa CN&KT + Khoa Nông học

Hội trường lớn - Nhà A3

P.Đào tạo + P.CTSV

8h00'
(Bổ sung)

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Lâm học khóa K24A

Các thành viên trong hội đồng

Phòng họp B nhà A2

Chủ tịch hội đồng

Chủ Nhật
26/8

 

 8h00'

Tư vấn sức khỏe Nữ HSSV nhà trường Phòng CT&CT SV + Công ty Cổ phần dược Rạng Đông + Toàn thể Nữ HSSV nhà trường. Hội trường lớn - Nhà A3 Ô. Cao Phi Long

14h00'
(Bổ sung)

Học tuần sinh hoạt công dân đầu khóa khối SV Toàn thể SV Khoa Kinh tế + Khoa Lâm học Hội trường lớn - Nhà A3   P.Đào tạo + P.CTSV

19h00'
(Bổ sung)

Học tuần sinh hoạt công dân đầu khóa khối SV Toàn thể SV Khoa TN&MT  Hội trường lớn - Nhà A3  P.Đào tạo + P.CTSV