Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
04/6

 

 

 

 

 

Thứ Ba
05/6

 

 

 

 

 

Thứ Tư
06/6

 9h00'

Làm việc với GS Wantanabe đến từ Trường Đại học Tsukuba - Nhật Bản

 Ô. Đinh Quang Tuyến, Ô. Bùi Đức Dân

Phòng họp C nhà A1 

Ô. Mai Hải Châu 

Thứ Năm
07/6

8h00'

Họp xét công nhận tốt nghiệp cấp phân hiệu Khóa K6A, K9B, các lớp ghép K6B và sinh viên khóa cũ đủ điều kiện tốt nghiệp hệ VLVH

Các thành viên trong hội đồng

Phòng họp B nhà A1

CTHĐ

Thứ Sáu
08/6

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
09/6

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
10/6

7h30'-11h00'

Lễ bế giảng các lớp đại học liên thông từ Trung cấp khóa K5B, liên thông từ Cao đẳng khóa K3

Ban giám đốc; Khách mời; trưởng các khoa QLTN&MT, Kinh tế, Lâm học; Phòng Đào tạo, phòng CTCTSV.

Hội trường lớn nhà A3

Phòng Đào tạo

* Ghi chú: Lịch bảo vệ khỏa luận tốt nghiệp xem file đính kèm bên dưới