Thông tin tuyển sinh SĐH

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2017

THÔNG TIN

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018, ĐỢT 1

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh Sau Đại học năm 2018, đợt 1 như sau:

  1. 1. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1.1. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Chuyên ngành tuyển sinh

Mã ngành

Dự kiến chỉ tiêu

Thời gian đào tạo

1

Lâm học

862 02 01

40

2 năm

2

Kinh tế nông nghiệp

862 01 15

40

2 năm

3

Quản lý tài nguyên rừng

862 02 11

40

2 năm

4

Công nghệ chế biến lâm sản

854 03 01

10

2 năm

5

Kỹ thuật cơ khí

852 01 03

10

2 năm

6

Khoa học môi trường

844 03 01

25

2 năm

7

Công nghệ sinh học

842 02 01

15

2 năm

8

Mỹ thuật ứng dụng

821 04 10

15

2 năm

9

Quản lý đất đai

885 01 03

50

2 năm

10

Quản lý kinh tế

834 04 10

150

2 năm

1.2. Các môn thi tuyển:

STT

Chuyên ngành dự thi

Môn thi

Không chủ chốt

Chủ chốt

Điều kiện

1

Lâm học

Thống kê sinh học

Sinh thái rừng

Tiếng anh

2

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế học

Nguyên lý Kinh tế NN

Tiếng anh

3

Quản lý tài nguyên rừng

Thống kê sinh học

Đa dạng sinh học

Tiếng anh

4

Công nghệ chế biến lâm sản

Toán cao cấp 1

Khoa học gỗ

Tiếng anh

5

Kỹ thuật cơ khí

Toán cao cấp 1

Cơ sở thiết kế máy

Tiếng anh

6

Khoa học môi trường

Đánh giá môi trường

Cơ sở Khoa học môi trường

Tiếng anh

7

Công nghệ sinh học

Sinh học

Di truyền học

Tiếng anh

8

Mỹ thuật ứng dụng

Lịch sử mỹ thuật

Nguyên lý thiết kế

Tiếng anh

9

Quản lý đất đai

Trắc địa

Quản lý hành chính về đất đai

Tiếng anh

10

Quản lý kinh tế

Kinh tế học

Quản trị học

Tiếng anh

1.3. Hồ sơ dự thi:

1)      Đơn xin dự thi theo mẫu;

2)      Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm. (Nếu liên thông từ Cao đẳng thì phải có bằng và bảng điểm Cao đẳng);

3)      Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa (không quá 6 tháng);

4)      Bản sao các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn (nếu có);

5)      Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được ưu tiên (nếu có);

6)      Các chứng chỉ môn học chuyển đổi, chứng chỉ bổ sung kiến thức Đại học (nếu có);

7)      Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan (nếu có);

8)      Sơ yếu lý lịch theo mẫu;

9)      4 ảnh màu 3x4;

10)  Giấy chứng nhận có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác (đối với thí sinh có bằng ĐH ngành khác dự thi chuyên ngành Quản lý kinh tế và ngành gần dự thi chuyên ngành Quản lý đất đai).

1.4. Các mốc thời gian cần lưu ý:

a. Thời gian nhận hồ sơ, lệ phí thi tuyển sinh:

-       Đến hết ngày 23/02/2018 (Đối với thí sinh phải học bổ sung kiến thức).

-       Đến hết ngày 09/03/2018 (Đối với thí sinh không phải học bổ sung kiến thức).

Lệ phí hồ sơ: 110.000đ/thí sinh/hồ sơ (hồ sơ: 30.000đ, xét hồ sơ: 80.000đ)

b. Thời gian tổ chức ôn thi: Dự kiến từ ngày 01/03/2018 đến 31/03/2018.

c. Thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức: Kế hoạch học bổ sung kiến thức sẽ được Nhà trường thông báo công khai trên Website: vnuf2.edu.vn.

d. Thời gian thi tuyển: Dự kiến ngày 13, 14, 15/04/2018.

e. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh: Dự kiến trong tháng 04/2018.

f. Thời gian nhập học, khai giảng: Dự kiến tháng 05/2018.

2. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

2.1. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Chuyên ngành tuyển sinh

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Lâm sinh

62 62 02 05

 

2

Điều tra và quy hoạch rừng

62 62 02 08

 

3

Kỹ thuật cơ khí

62 52 01 03

 

4

Kỹ thuật chế biến lâm sản

62 54 03 01

 

5

Quản lý tài nguyên rừng

62 62 02 11

 

6

Kinh tế Nông nghiệp

62 62 01 15

 

2.2. Hồ sơ dự tuyển:

1)      Đơn xin dự tuyển;

2)      Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm, bằng thạc sĩ và bảng điểm;

3)      Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (tham khảo TB tuyển sinh);

4)      Lý lịch khoa học, bài luận nghiên cứu và các bài báo (nếu có);

5)      Hai thư giới thiệu (theo yêu cầu của mục Thư giới thiệu của TB tuyển sinh)

6)      Công văn giới thiệu đi dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý. Đối với người chưa có việc làm, cần có giới thiệu của cơ sở đào tạo nơi sinh viên tốt nghiệp trình độ Đại học hoặc Thạc sĩ giới thiệu dự tuyển, đồng thời phải có công chứng của địa phương nơi cư trú;

7)      Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa (không quá 6 tháng);

8)      Bản sao các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn;

9)      Bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Nhà trường;

10)  Bản đăng ký người hướng dẫn;

11)  Sơ yếu lý lịch;

12)  4 ảnh màu 3x4.

Lưu ý:

-       Thí sinh nộp: 2 bộ hồ sơ

-       Bài luận/đề cương nghiên cứu: 7 bộ photocopy

-       Bài báo/công trình khoa học: 7 bộ photocopy

2.3. Các mốc thời gian cần lưu ý:

 

Thông tin tuyển sinh chi tiết xem trên Website: vnuf2.edu.vn (mục tuyển sinh Sau Đại học)

 

Địa chỉ liên hệ:

Bộ phận Tuyển sinh Sau Đại học, Phòng 203, Nhà A1  –  Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp

Thị trấn Trảng Bom – Huyện Trảng Bom – Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 651 2461;

0902 847 872: C. Dương

0908 886 141: T. Minh