Họ Tên
Chức Vụ

Điện thoại
Email

Phụ trách

Ths. Lê Đình Lương

Trưởng Khoa

Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

ĐT: 0935.507.330

Giảng dạy môn: Toán, Xác suất thống kê.

Ths.Nguyễn Kim Hậu
Phó trưởng Khoa

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 01639383789

-Tổ trưởng bộ môn Vật lý

-Giảng dạy môn: Vật lí

Ths: Nguyễn Đình Huy

Giảng viên

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0919.987.110

-Tổ trưởng bộ môn Toán

-Giảng dạy môn: Toán, Xác suất thống kê.

CN. Trần Đức Thụy

Giảng viên.

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0913.122.338

-Tổ trưởng bộ môn Giáo dục thể chất

-Giảng dạy môn: Giáo dục thể dục

Ths. Ninh Văn Quyển

Giảng viên .

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0985.844.344

Giảng dạy các môn: Vật lí, Kỹ thuật điện-điện tử

Ths. Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên.

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0939.417.558

-Tổ trưởng bộ môn Hóa-Sinh

-Giảng dạy môn Sinh học.

Ths. Lê Thị Hà

Giảng viên

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0949.105.018

Giảng dạy các môn: Vật lí, Cơ lý thuyết

GV. Tạ Ngọc Minh Phương

Giảng viên.

Mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0919.035.769

Giảng dạy môn: Hoá

Ths. Vũ Thị Hồng Nhung

Giảng viên

 

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0982.290.029

Giảng dạy môn: Hoá

GV. Phan Thị Anh Thơ

Giảng viên

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0983.585.460

Giảng dạy các môn: Toán, Xác suất thống kê.

Ths. Nguyễn Minh Định

Giảng viên

 

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0938.092.995

Giảng dạy các môn: Toán, Xác suất thống kê.

Ths. Trần Thị Thủy Hoa

Giảng viên

 

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0976.839.701

-Giảng dạy môn: Sinh học.

 

GV. Dương Thị Ngọc Trâm

-Giảng viên

-Trợ lý Khoa

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 01649.767.430

-Giảng dạy môn: Sinh học.

 

GV. Mạnh Xuân Hưng

ĐT: 0968.708.751

Giảng dạy môn: Giáo dục thể dục

CN. Nguyễn Tân Anh

Kiêm giảng

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 01683.302.281

Giảng dạy môn: Hoá