LÃNH ĐẠO KHOA

Ts. Nguyễn Văn Quý

Chức vụ: Trưởng Khoa, giảng viên bộ môn Lâm sinh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0971.704.956

Lý lịch khoa học

NCS.Ths. Nguyễn Xuân Hùng

Chức vụ: Phó trưởng khoa, giảng viên bộ môn Điều tra quy hoạch

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0937.446.877

Lý lịch khoa học

 

BỘ MÔN LÂM SINH

Ths. Nguyễn Tuấn Bình
Chức vụ: Trưởng bộ môn, Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0918.745.007

Lý lịch khoa học

 

 

Ths. Nguyễn Thị Hiếu
Chức vụ: Phó bộ môn, Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0977.657.065

Lý lịch khoa học

 

Ths. Bùi Thị Thu Trang 
Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0353.822.282

Lý lịch khoa học

 

Ts. Nguyễn Văn Thành
Chức vụ:
Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0978.666.693

Lý lịch khoa học

 

NCS.Ths. Lê Văn Cường

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0973.490.748

Lý lịch khoa học

 

BỘ MÔN ĐIỀU TRA - QUY HOẠCH

Ts. Nguyễn Thanh Tuấn 
Chức vụ: Trưởng bộ môn, Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0948.614.986

Lý lịch khoa học

Ths. Nguyễn Văn Việt
Chức vụ: Phó bộ môn, Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0917.725.466

Lý lịch khoa học

Ths. Nguyễn Xuân Ngọc 
Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0901.675.347

Lý lịch khoa học

BỘ MÔN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

ThS. Phan Trọng Thế 
Chức vụ: Trưởng bộ môn, Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0979.540.694

Lý lịch khoa học

KS. Phan Thị Hiền
Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0989.884.296

Lý lịch khoa học

ThS. Phạm Thị Lộc
Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0977.044.207

Lý lịch khoa học

Ths. Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0972.432.700

Lý lịch khoa học

 

ThS. Trần Thị Kim Chuyên 
Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0395.454.345

Lý lịch khoa học

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH

Ths. Phan Văn Tuấn 
Chức vụ: Phó bộ môn, Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0907.159.279

Lý lịch khoa học

NCS.Ths. Nguyễn Thanh Hùng
Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0979.084.395

Lý lịch khoa học

Ths. Phạm Nguyễn Dao Chi
Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0985.739.493

Lý lịch khoa học

 

Ths. Trần Văn Nam
Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0974.249.758

Lý lịch khoa học

Ths. Mai Thị Huyền
Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0396.874.364

Lý lịch khoa học

 

Ths. NCS. Đặng Thị Lan Anh

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý lịch khoa học

Ths. Đỗ Thị Hồng

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0385.620.195

Lý lịch khoa học

Ks. Thái Thị Khánh Long

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0969.919.184

Lý lịch khoa học