(Ảnh đang cập nhật...)

Lãnh đạo Khoa

NCS. Nguyễn Tuấn Bình
Phó trưởng Khoa - Phụ trách Khoa
NCS. Nguyễn Xuân Hùng
Phó trưởng khoa

 

Bộ môn Lâm sinh

NCS. Nguyễn Tuấn Bình
Trưởng bộ môn
ThS. Lê Văn Cường
Phó trưởng bộ môn
ThS. Bùi Thị Thu Trang
Giảng viên
ThS. Nguyễn Thị Hiếu
Giảng viên
NCS. Nguyễn Văn Thành
Giảng viên 
ThS. Phan Nhật Toàn
Trợ lý Khoa

 

Bộ môn Điều tra quy hoạch

NCS. Nguyễn Xuân Hùng
Trưởng bộ môn
ThS. Nguyễn Văn Việt
Phó Trưởng bộ môn
Nguyễn Xuân Ngọc
Giảng viên
Trần Thị Kim Chuyên
Giảng viên
TS. Nguyễn Thanh Tuấn
Giảng viên
Nguyễn Thị Hải
Giảng Viên

 

Bộ môn Quản lý đất đai

ThS. Phan Trọng Thế
Trưởng bộ môn
ThS. Phan Văn Tuấn
Phó trưởng bộ môn
ThS. Phạm Nguyễn Dao Chi
Giảng viên
NCS. Nguyễn Thanh Hùng
Giảng viên
ThS. Đặng Thị Lan Anh
Giảng viên
ThS. Mai Thị Huyền
Giảng viên
KS. Phạm Thị Lộc
Giảng viên
KS. Phan Thị Hiền
Giảng viên
KS. Trần Văn Nam
Giảng viên
KS. Đỗ Thị Hồng
Giảng viên