Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Ghi chú

Thái Hữu Thọ

Trưởng phòng

 

Trần Thị Hồng Phương

 Văn thư

 

Nguyễn Tuấn Vũ

Chuyên viên

 

Trần Xuân Vinh

Chuyên viên

 

Đinh Việt Hùng

Chuyên viên

 

Quách Vĩnh Thọ

Chuyên viên

 

Lê Trần Lâm

Chuyên viên

 

Trần Thị Thêm

Chuyên viên

 

Vũ Thị Huế

Chuyên viên

 

Mạnh Xuân Tuấn

Tổ trưởng lái xe

 

Phạm Văn Dũng

 Lái Xe  

Nguyễn Thị Kim Loan

 Nhân viên PV

 

Lê Thị Hồng Thuỷ

 Nhân viên PV

 

Phạn Thị Thúy Hậu

 Nhân viên PV

 

Hoàng Văn Nga

Tổ trưởng Bảo vệ

 

Nguyễn Văn Triển

Nhân viên Bảo vệ

 

Nguyễn Đức Tú

Nhân viên Bảo vệ

 

Lê Trọng Quyền

Nhân viên Bảo vệ

 

Nguyễn Thị Thu

 Y sĩ

 

Văn Đình Tuân

 Y sĩ

 

Phạm Ngọc Hiệp

Nhân viên

 
Nguyễn Sỹ Mạnh Nhân viên