Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Thái Hữu Thọ

Trưởng phòng

Vũ Thị Huế

Phó Trưởng phòng

Trần Thị Hồng Phương

 Văn thư

Nguyễn Tuấn Vũ

Chuyên viên

Trần Xuân Vinh

Chuyên viên

Đinh Việt Hùng

Chuyên viên

Quách Vĩnh Thọ

Chuyên viên

Lê Trần Lâm

Chuyên viên

Trần Thị Thêm

Chuyên viên

Mạnh Xuân Tuấn

Tổ trưởng lái xe

Phạm Văn Dũng

 Lái Xe

Nguyễn Thị Kim Loan

 Nhân viên PV

Lê Thị Hồng Thuỷ

 Nhân viên PV

Phạn Thị Thúy Hậu

 Nhân viên PV

Hoàng Văn Nga

Tổ trưởng Bảo vệ

Nguyễn Văn Triển

Nhân viên Bảo vệ

Nguyễn Đức Tú

Nhân viên Bảo vệ

Lê Trọng Quyền

Nhân viên Bảo vệ

Nguyễn Thị Thu

 Y sĩ

Văn Đình Tuân

 Y sĩ

Phạm Ngọc Hiệp

Nhân viên

Nguyễn Sỹ Mạnh Nhân viên