Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025:

1.Đồng chí Nguyễn Sỹ Hà - Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy
2.Đồng chí Mai Hải Châu - Phó Giám đốc, Phó bí thư Đảng ủy
3.Đồng chí Nguyễn Văn Phú- Phụ trách phòng đào tạo, UV
4.Đồng chí Nguyễn Văn Quý - Trưởng khoa Lâm học, UV
5.Đồng chí Thái Hữu Thọ - Trưởng Phòng TCHC, UV
6.Đồng chí Đỗ Thị Thắm - Trưởng Phòng TCKT, UV
7.Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Trưởng khoa TN&MT, UV

Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phân hiệu Trường ĐHLN Đồng Nai:

TT

Chi bộ

Ban chấp hành

Chức vụ

1

Khoa Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Thị Hà

Kiều Mạnh Hưởng

Bí thư

Phó Bí thư

2

Khoa Lâm học

Nguyễn Văn Quý

Phan Trọng Thế

Bí thư

Phó Bí thư

3

Khoa Nông học

Dương Thị Việt Hà

Trần Thị Hương

Bí thư

Phó Bí thư

4

Khoa Kinh tế

Trần Văn Hùng

Đoàn Thùy Lâm

Đinh Thị Thu Thủy

Bí thư

Phó Bí thư

ủy viên

5

Khoa Công nghiệp và Kiến trúc

Vũ Mạnh Tường

Bí thư

6

Khoa Lý luận chính trị

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Tiến Dũng

Bí thư

Phó Bí thư

7

Khoa Khoa học cơ bản

Lê Đình Lương

Bí thu

8

Phòng Đào Tạo

Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Kim Hậu

Bí thư

Phó Bí thư

9

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phạm Trung Thủy

Lê Văn Long

Bí thư

Phó Bí thư

10

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Đinh Quang Tuyến

Bí thư

11

Phòng Tổ chức, hành chính

Thái Hữu Thọ

Đặng Thái Bình

Bí thư

Phó Bí thư ủy viên

12

Phòng Tài chính, kế toán

Đỗ Thị Thắm

Thiều Thị Kim Anh

Bí thư

Phó Bí thư

13

Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên

Cao Phi Long

Ngô Thị Thu Thủy

Trần Quốc Duy

Bí thư

Phó Bí thư ủy viên

Ủy viên

14

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ - Thư viện

Nguyễn Trường Sơn

Nguyễn Hạnh Tâm

Bí thư

Phó Bí thư

15

Các Trung tâm

Lê Hồng Việt

Bùi Đức Dân

Bí thư

Phó Bí thư