Lịch họp tuần

Thứ
Ngày
Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ Trì
Thứ hai
28/09
7h30' Hội trường lớn Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các lớp Đại học khóa 60 và 61 hệ chính quy năm 2020 BGĐ; Trưởng các đơn vị; GVCN; CVHT; SV tốt nghiệp khóa 60 và 61 Ban tổ chức
8h00' Phòng họp A
Nhà A1
Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ kinh tế tập thể tỉnh Đồng Nai năm 2020 Lãnh đạo liên minh HTX tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo khoa kinh tế, lãnh đạo phòng đào tạo và học viên tham gia lớp học Phòng đào tạo
Thứ ba
29/09
14h00'  Phòng họp C
Nhà A1
Họp ban Thanh tra: Xây dựng Kế hoạch năm học 2021 Theo QĐ số 797/ĐHLN–TCCB (NT.Bình, NV.Quyển, LV. Long, LT.Loan, NT.Trang)  Ô.Nguyễn Tuấn Bình
Thứ tư
30/09
         
Thứ năm
01/10
19h00'  Hội trường lớn Tổ chức trung thu cho con em cán bộ viên chức Ban lãnh đạo nhà trường, Ban chấp hành công đoàn, con em CBVC,LĐ  Ban tổ chức
Thư sáu
02/10
         
Thứ bảy
03/10
7h00'  Phòng họp A
Nhà A1
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch kiểm lâm viên Trung cấp K1/2020 Đại diện lãnh đạo nhà trường, Học viên Trung tâm NLN 
Chủ nhật
04/10