Lịch họp tuần

Thứ
Ngày

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ hai
30/03

 14h00'

Họp bàn các giải pháp tổ chức đánh giá kết thúc học phần HK2 năm học 2019 - 2020;

Đại diện Ban GĐ, Trưởng các Phòng: Đào tạo, CT&CTSV, TCKT, TCHC, Khảo thí và ĐBCL, Trưởng các Khoa chuyên môn, các trung tâm: TN&PTCN, THNN

Họp Online qua TranS
ID: 1102800 

Ban Giám đốc 

Thứ ba
31/03

         

Thứ tư
01/04

         

Thứ năm
02/04

         

Thứ sáu
03/04

         

Thứ bảy
04/04

 

 

 

 

 

Chủ nhật
05/04