Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
25/01
8h00'  Phòng họp
Nhà A2
Họp khoa Lý luận chính trị Toàn thể CBVC-LĐ Khoa LLCT, Đoàn thanh tra theo quyế định số 49 ngày 15/1/2021 Trưởng đoàn thanh tra
9h00' Phòng 201
Nhà G2
SHHT khoa Nông học Các thành viên trong hội đồng theo QĐ số 15QĐ/PHĐHLN-KHCN&HTTQ ngày 11/1/2021 Chủ tịch hội đồng
Thứ ba
26/01
         
Thứ tư
27/01
         
Thứ năm
28/01
         
Thứ sáu
29/01
         
Thứ bảy
30/01
         
Chủ nhật
31/01