Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Nội Dung Thành Phần Địa Điểm Chủ trì
Thứ hai
13/07
         
Thứ ba
14/07 
8h00' Hội nghị Sinh viên tiên tiến Khoa Tài nguyên và Môi trường Toàn thể VCLĐ Khoa TN&MT; Ban Cán sự lớp; BCH Chi đoàn Phòng họp A
Nhà A1
Lãnh đạo Khoa
8h00' Họp khoa Kinh tế Toàn thể VCLĐ khoa Kinh tế Phòng họp B
Nhà A2
Ô.Trần Văn Hùng
14h00' Hội nghị Sinh viên tiên tiến Khoa Kinh tế Lãnh đạo khoa, CVHT và đại diện SV khoa Kinh tế Phòng họp A
Nhà A1
Ô.Nguyễn Lê Quyền
14h00' Sinh hoạt học thuật Khoa TN&MT Thành phần HĐ theo Quyết định số 537/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 1/7/2020 và các cá nhân quan tâm Phòng 104
Nhà G2
Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư
15/07
         
Thứ năm
16/07
         
Thư sáu
17/07
         
Thứ bảy
18/07
         
Chủ nhật
19/07