Lịch họp tuần

THỨ
NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai

12/10

Sáng

 

 

 

 

Chiều

14h00: Họp xét lương tăng thêm quý III năm 2015

Các thành viên trong hội đồng

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Thứ Ba

13/10

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Tư

14/10

Sáng

9h00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường

Các thành viên trong hội đồng

Phòng 26

Ông Trần Quang Bảo

Chiều

13h30: Họp BCH Công đoàn

Các Đc trong BCH Công đoàn

Phòng họp B

Ông Tưởng Quang Vinh

Thứ Năm

15/10

Sáng

- 7h30-9h30: Họp bảo vệ kế hoạch năm học ban NL

- 9h30-10h30: Họp bảo vệ kế hoạch năm học ban CN-KT

Bà Hương, Trưởng các đơn vị: Đào tạo; TCHC; CTHSSV; Khảo thí; TNTH; Trưởng, phó đơn vị bảo vệ; tổ trưởng; Tổ phó các tổ bộ môn

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Chiều

13h30-15h00: Họp bảo vệ kế hoạch năm học TT.TTNN

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

15h00: Họp cổ đông trồng rừng Ninh Thuận

CBVC tham gia góp vốn trồng rừng

Phòng họp B

Ông Tưởng Quang Vinh

Thứ Sáu

16/10

Sáng

- 7h30-9h30: Họp bảo vệ kế hoạch năm học ban QLTNR

- 9h30-10h30: Họp bảo vệ kế hoạch năm học ban KHCB

Bà Hương, Trưởng các đơn vị: Đào tạo; TCHC; CTHSSV; Khảo thí; TNTH; Trưởng, phó đơn vị bảo vệ; tổ trưởng; Tổ phó các tổ bộ môn

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

8h00: Họp tập huấn cán bộ coi thi kỳ thi tuyển sinh liên thông chính quy đợt tháng 10 năm 2015

Cán bộ coi thi. giám sát, phục vụ thi.

Phòng họp A

Ông Phạm Bá Hanh

Chiều

- 13h30-15h30: Họp bảo vệ kế hoạch năm học Ban Kinh tế

- 15h30-17h00: Họp bảo vệ kế hoạch năm học Ban LLCT

Bà Hương, Trưởng các đơn vị: Đào tạo; TCHC; CTHSSV; Khảo thí; TNTH; Trưởng, phó đơn vị bảo vệ; tổ trưởng; Tổ phó các tổ bộ môn

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

14h00: Thi tuyển sinh liên thông đợt tháng 10 năm 2015

 

 

 

Thứ Bảy

17/10

Sáng

Thi tuyển sinh liên thông đợt tháng 10 năm 2015

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ Nhật

18/10

Sáng

 

 

 

Chiều