Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
 Thứ hai
26/04
 10h00' Phòng họp A
nhà A1
Hội nghị sinh viên tiên tiến cấp Khoa - Khoa Nông học Toàn thể giảng viên và sinh viên khoa Nông học  Lãnh đạo Khoa
Thứ ba
27/04
         
Thứ tư
28/04
20h00' Họp online Hội nghị sinh viên tiên tiến cấp Khoa – Khoa CN&KT Toàn thể giảng viên và sinh viên Khoa CN&KT  Lãnh đạo Khoa
Thứ năm
29/04
9h00'  Hội trường
nhà A3
 Hội nghị sinh viên tiên tiến cấp Khoa – Khoa Lâm học Toàn thể giảng viên và sinh viên Khoa Lâm học   Lãnh đạo Khoa
Thứ sáu
30/04 
Nghỉ lễ   Ngày giải phóng miền Nam    
Thứ bảy
01/05
Nghỉ lễ   Ngày Quốc tế lao động    
Chủ nhật
02/05