Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
 Thứ hai
19/04
         
Thứ ba
20/04
7h30' Phòng 102
Nhà G2
Báo cáo SHHT Khoa học Trung tâm TH&NN Các thành viên theo Quyết định số 379/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 15/04/2021 Chủ tịch hội đồng
8h00' Phòng 205
Nhà G1
Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở 2020 "Thiết kế Phòng thực hành nghề nghiệp theo mô hình Doanh nghiệp tại PH trường ĐH Lâm nghiệp' Hội đồng theo quyết định số 343/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT Chủ tịch hội đồng
14h00' Phòng họp B
Nhà A1
Họp Công bố kết luận Thanh tra vào ngày 19 tháng 04 năm 2021 Toàn bộ CBVC – LĐ Khoa LLCT, Đoàn thanh tra theo quyế định số 49 ngày 15/1/2021. Thầy Nguyễn Sỹ Hà, Ông Nguyễn Hạnh Tâm Chủ tịch Công đoàn Ô.Nguyễn Sỹ Hà
Thứ tư
21/04
    Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương    
Thứ năm
22/04
7h30' Hội trường
nhà A3
Tập huấn kiến thức, kỹ năng và tư vấn tâm lý tiền hôn nhân cho Đoàn viên, SV năm 2021 Đoàn viên thanh niên Đoàn TN
14h00' Phòng họp B
Nhà A1
Tập huấn cán bộ coi thi & quán triệt hội đồng thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 Theo QĐ của Hiệu trưởng và thông báo triệu tập của Giám Đốc Phân Hiệu Trưởng Cụm Thi
14h00' Phòng họp A
Nhà A1
Hội nghị sinh viên tiên tiến cấp Khoa - Khoa TNMT Lãnh đạo Khoa, Cố vấn học tập các lớp chính quy, Ban đại diện lớp, Ban chấp hành chi đoàn, Đại diện sinh viên khoa TNMT B.Nguyễn Thị Hà
15h00' Phòng 102
Nhà G2
Báo cáo SHHT Khoa học Khoa Nông học Các thành viên theo Quyết định số 379/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 15/04/2021  Chủ tịch hội đồng
Thứ sáu
23/04 
7h30' Phòng 102
Nhà G2
Báo cáo SHHT Khoa học Khoa LLCT Các thành viên theo Quyết định số 379/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 15/04/2021  Chủ tịch hội đồng
8h00' Nhà G1 Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi, hoàn thiện các thủ tục dự thi Hội đồng thi + toàn bộ thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 1 năm 2021 Trưởng Cụm Thi 
14h00' Phòng họp A
Nhà A1
Hội nghị sinh viên tiên tiến cấp Khoa - Khoa Kinh Tế Lãnh đạo Khoa, Cố vấn học tập các lớp chính quy, Ban đại diện lớp, Ban chấp hành chi đoàn, Đại diện sinh viên khoa Kinh tế Ô. Nguyễn Lê Quyền
Thứ bảy
24/04
6h30' Nhà G1 Thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 Hội đồng thi + thí sinh dự thi các ngành: QLKT, QLTNR, QLTN&MT, QLDD Trưởng Cụm Thi
7h15' Phòng họp A
Nhà A1
Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2021 Ban tổ chức, Các HV tham gia lớp học Ban tổ chức
19h00' Phòng họp A
Nhà A1
Kết nạp Đảng viên mới + Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 4/2021 Toàn thể Đảng viên Chi bộ Chính trị và Công tác Sinh viên Đ/c Cao Phi Long
Chủ nhật
25/04
 6h30'  Nhà G1 Thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021  Hội đồng thi + thí sinh dự thi các ngành: QLKT, QLTNR, QLTN&MT, QLDD Trưởng Cụm Thi 
7h30' Phòng họp A
Nhà A1
Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2021