Lịch họp tuần

LỊCH SINH HOẠT HỘI HỌP TUẦN TỪ  19/01/2015 ĐẾN 25/01/2015

 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai

19/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Ba

20/01

Sáng

7h30 Họp xây dựng chương trình đào tạo liên thông.

Bà Hương; Ô. Bình; Trần Hùng; Phú; Thắng; Thái Thành; Mai Thành.

Phòng họp B

Bà Vũ Thu Hương

Chiều

 

 

 

 

Thứ Tư

21/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm

22/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Sáu

23/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy

24/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ Nhật

25/01

Sáng

8h00’ Khai giảng các lớp Đại học hệ VLVH thi tuyển đợt tháng 11/2014.

Ban Giám đốc CS2 + Trưởng các đơn vị và toàn thể Học viên.

Hội trường lớn

Ông Phạm Bá Hanh

Chiều

 

 

 

 


LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TUẦN TỪ: 1
9/01/2015 – 23/01/2015

Họ và tên

Chức vụ

Thứ/

Buổi

Thứ Hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Ô. Trần Quang Bảo

Giám đốc

Sáng

Đi công tác

Hà Nội

Đi công tác

Hà Nội

Đi công tác

Hà Nội

Đi công tác

Hà Nội

Đi công tác

Hà Nội

Chiều

Đi công tác

Hà Nội

Đi công tác

Hà Nội

Đi công tác

Hà Nội

Đi công tác

Hà Nội

Đi công tác

Hà Nội

Ô. Phạm Bá Hanh

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Chiều

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Ô. Hoàng Xuân Niên

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Chiều

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Ô. Tưởng Quang Vinh

Phó

Giám đốc

Sáng

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Chiều

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

Làm việc tại Vp

B. Vũ Thu Hương

Phó

Giám đốc

Sáng

Đi học

Làm việc tại Vp

Đi học

Đi học

Làm việc tại Vp

Chiều

Đi học

Đi học

Đi học

Đi học

Làm việc tại Vp