Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
 Thứ hai
29/03
 9h00'  Phòng 102
Nhà G2
 Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2021: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rừng trồng sản xuất bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  Theo Quyết định số 280/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 23/03/2021 Chủ tịch Hội đồng 
Thứ ba
30/03
         
Thứ tư
31/03
         
Thứ năm
01/04
         
Thứ sáu
02/04
8h00' Phòng họp B
Nhà A1
 Thẩm định thành lập trường THPT Lâm nghiệp tại Phân hiệu Đồng Nai  Đoàn thẩm định UBND Tỉnh Đồng Nai, Ban giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng các đơn vị: TCHC, TCKT, Đào tạo, QLĐT&TB, Khoa KHCB, Khoa LLCT, Giám đốc TT.TH&NN, Giám đốc TT.TN&PTCN Ô.Trần Văn Chứ 
Thứ bảy
03/04
         
Chủ nhật
04/04