Lịch họp tuần

Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
04/3

8h00

Hội đồng sát hạch cấp trường Khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa Nông học)

Phòng 102.G2

CTHĐ

Thứ Ba
05/3

14h00’

Duyệt kinh phí mua sắm MMTB 2019 các khoa chuyên môn

BGĐ, đại diện Ban quản lý ĐT – TB, đại diện TCKT, đại diện các khoa

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

15h00’

Thông qua góp ý Quy chế chi tiêu nội bộ 2019

BGĐ, Trưởng các đơn vị, đại diện BCHCĐ, đại diện đoàn trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

Thứ Tư
06/3

9h00’

Họp Đảng ủy

Các Đ/c trong Đảng ủy

Phòng họp C nhà A1

Vũ Thu Hương

9h30'

Hội đồng bảo vệ đề cương NCKH cấp cơ sở năm 2019

Thành viên hội đồng:
- Nguyễn Thị Thuận CTHĐ
- Chu Tuấn Anh UVTK
- Đầu Minh Uyên UV
- Phạm Thế Mạnh UV
- Phạm Văn Tuyến UV

Phòng 102.G2

CTHĐ

Thứ Năm
07/3

 7h30'
(bổ sung)

Hội đồng sát hạch cấp trường Khoa Kinh tế

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa Kinh tế)

 Phòng 102.G2

 CTHĐ

14h00’
(Cập nhật)

Họp giao ban tháng

BGĐ, Trưởng + Phó các đơn vị, đại diện BCHCĐ, đại diện đoàn trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

Thứ Sáu
08/3

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
09/3

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
10/03