Lịch họp tuần

Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
11/03

 

 

 

 

 

Thứ Ba
12/03

14h00’

Họp xét lương tăng thêm tháng 2/2019

Các thành viên trong hội đồng

Phòng họp C nhà A1

Vũ Thu Hương

14h00’

Họp chi bộ + Họp giao ban Khoa Nông học

Toàn thể CBGV, Đảng viên chi bộ thuộc khoa Nông học

Phòng họp B nhà A2

Phạm Văn Hường

Thứ Tư
13/03

10h00'

Hội đồng sát hạch giảng viên Khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa Nông học)

P.102.G2

Chủ tịch HĐ

13h30’

Hội đồng bảo vệ đề tài NCKH cấp cơ sở 2018. Chủ trì đề tài: Nguyễn Văn Dũng

Các thành viên trong hội đồng

P.102.G2

Chủ tịch HĐ

14h30’

Hội đồng bảo vệ đề cương đề tài NCKH Khoa Kinh tế năm 2019

Các thành viên trong hội đồng

P.102.G2

Chủ tịch HĐ

18h00’

Hội đồng bảo vệ KLTN K6B.K7A-LTTC-KT (đợt 2)

Các thành viên trong hội đồng

P.401.G1

P.402.G1

Chủ tịch HĐ

Thứ Năm
14/03

13h30’-15h00’

15h00'-15h30'

- Họp khoa LLCT

- Họp chi bộ khoa LLCT

- Toàn thể GV khoa LLCT

- Toàn thể Đảng viên chi bộ khoa LLCT

VP.Khoa LLCT

Nguyễn Thị Thu Hiền

14h00'

Hội đồng sát hạch giảng viên Khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa Nông học)

P.103.G2

Chủ tịch HĐ

Thứ Sáu
15/03

8h00'

Họp hội đồng kỷ luật lao động

Các thành viên trong hội đồng theo quyết định số 161/QĐ-PHĐHLN-TCHC ngày 8/3/2019

 Phòng họp C nhà A1

 Chủ tịch HĐ

Thứ Bảy
16/03

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
17/03