Thứ Ngày

Thời
h00'Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
21/5

8h00'

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý kinh tế tập thể tỉnh Đồng Nai

Ban giám đốc, lãnh đạo khoa Kinh tế, phòng đào tạo, phòng tổ chức hành chính

Phòng họp A nhà A1

Phòng Đào tạo

13h30’

Họp chi bộ Khoa Kinh tế

Các Đc Đảng viên chi bộ Khoa kinh tế

Phòng họp B nhà A2

Ô.Trần Văn Hùng

15h00'

Họp Khoa Kinh tế

Toàn thể CBVC Khoa Kinh tế

Thứ Ba
22/5

14h00’

Họp hội đồng kỷ luật CBVC

Các thành viên trong hội đồng kỷ luật CBVC theo QĐ số 441/QĐ-PHĐHLN-TCHC ngày 9/5/2018 + Đương sự

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

16h00’

Họp hội đồng tuyển dụng giảng viên

Các thành viên trong hội đồng tuyển dụng giảng viên

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Tư
23/5

 

 

 

 

 

Thứ Năm
24/5

10h00'

Họp khoa Khoa học cơ bản

Trưởng Khoa, Phó trưởng Khoa và các giảng viên Khoa KHCB

Phòng họp B nhà A2

Ô. Lê Đình Lương

14h00’

Họp triển khai chương trình hợp tác NCKH và Đào tạo giữa Phân hiệu trường ĐHLN và Vườn QG Cát Tiên

- Ban Giám đốc;
- Trưởng, phó các phòng: KHCN&HTQT, Đào tạo;
- Trưởng, phó, tổ trưởng bộ môn các Khoa: Lâm học, TN & MT

Phòng họp B nhà A1

Ban Giám đốc

Thứ Sáu
25/5

 7h00' - 17h00'

 Bảo vệ KLTN sinh viên K59 ngành CN CBLS & TKNT

 Hội đồng bảo vệ KLTN ngành CN CBLS, TKNT, sinh viên, cá nhân quan tâm

P102-G2 

CTHĐ

Thứ Bảy
26/5

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
27/5