Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
18/6

8h00'

Họp xét thi đua Thư viện

Toàn thể CBVC-LĐ thư viện

Thư viện

Ô.Nguyễn Hạnh Tâm

8h00'

Hội thảo rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới đề cương chi tiết học phần các ngành CN CBLS, KTCTXD, TKNT

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa CN&KT, CBGV Khoa CN&KT, Khách mời, Cá nhân quan tâm

Phòng họp B - Nhà A2

Khoa CN&KT

9h00’

Họp tổ Thông tin và Quản trị thương hiệu, triển khai kế hoạch hoạt động.

Ô. Long – SV; Ô. Phú – Phó phụ trách ĐT; Ô.Việt – BT ĐTN; Ô. Sỹ - SV; B. Huế - ĐT và Ô. Vinh – TCHC.

Phòng họp C – Nhà A1

Ô. Cao Phi Long

9h00'

Họp xét thi đua Công đoàn Khoa Tài nguyên và Môi trường

Toàn Thể CBVC Khoa TN&MT

Phòng họp B - Nhà A2

B. Văn Nữ Thái Thiên

10h00'

Họp xét thi đua Công đoàn Thư viện

Đoàn viên Công Đoàn thư viện

Thư viện

B. Hoàng Thị Phương

14h30'

Họp xét thi đua Khoa Kinh tế

Toàn thể CBGV Khoa Kinh tế

Phòng họp B - Nhà A2

Trần Văn Hùng

16h00'

Họp xét thi đua Công đoàn Khoa Kinh tế

Đoàn viên Công Đoàn Khoa Kinh tế

Phòng họp B - Nhà A2

Đinh Thị Thu Thuỷ

Thứ Ba
19/6

 

 14h00'

Họp Ban quản lý quỹ khuyến học, khuyến tài

Các thành viên trong BQL quỹ khuyến học, khuyến tài

 Phòng họp B – Nhà A1

 B. Vũ Thu Hương

13h30'

Hội thảo Khoa học & Đào tạo Khoa Nông học: Nhóm các học phần ngành Thú y, Chăn nuôi

Danh sách đại biểu dự hội thảo kèm theo Kế hoạch số 144, ngày 13/6/2018

 Phòng họp B – Nhà A1

Ban tổ chức

 16h00' Họp Hội đồng tuyển dụng giảng viên Các thành viên Hội đồng tuyển dụng  Phòng họp B – Nhà A1  B. Vũ Thu Hương

Thứ Tư
20/6

8h00’

Thông báo kế hoạch học tập, các quy định và triển khai kế hoạch đào tạo lái xe Oto hạng B2 cho CBVC và HSSV nhà trường.

Trường Cao đẳng nghề số 8 + Phòng CT&CT SV và 19 học viên (CBVC và HSSV) lớp lái xe Oto hạng B2.

Phòng họp A – Nhà A1

Ô. Cao Phi Long

8h00'

Hội thảo Khoa học & Đào tạo Khoa Nông học: Nhóm các học phần ngành Bảo vệ thực vật

Danh sách đại biểu dự hội thảo kèm theo Kế hoạch số 144, ngày 13/6/2018

Phòng họp B – Nhà A1

Ban tổ chức

14h00'

Xét duyệt mức thu học phí, KTX cho năm học 2018 - 2019

BGĐ, Trưởng các phòng: TCKT, TCHC, CT&CTSV, Đào tạo

Phòng họp C – Nhà A1

 B. Vũ Thu Hương

Thứ Năm
21/6

8h00’

Tập huấn cho cán bộ coi thi THPT Quốc gia 2018

CBVC coi thi THPT 2018 Theo quyết định

Hội trường lớn – Nhà A3

Phòng đào tạo

8h00'

Hội thảo Khoa học & Đào tạo Khoa Nông học: Nhóm các học phần ngành Công nghệ sinh học

Danh sách đại biểu dự hội thảo kèm theo Kế hoạch số 144, ngày 13/6/2018

Phòng họp B – Nhà A1

Ban tổ chức

9h30'
(bổ sung)

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018

Hội đồng:
1. Nguyễn Tuấn Bình - CTHĐ
2. Lê Văn Long - UVTK
3. Nguyễn Văn Hợp - UVPB1
4. Nguyễn Văn Việt - UVPB2
5. Nguyễn Xuân Hùng - UV

P.102-G2

CTHĐ

14h00'

Họp bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018

Các thành viên trong Hội đồng thi đua, khen thưởng năm học 2017 -2018 (Theo Quyết định số 60/QĐ-PHĐHLN-TCHC, ngày 15/01/2018)

Phòng họp B – Nhà A1

Chủ tịch hội đồng

15h00'
(Bổ sung)

 Họp xét công nhận tốt nghiệp khoá K59, C04, K58-KTCQ và khoá cũ đủ điều kiện tốt nghiệp  Các thành viên trong hội đồng: đại diện Ban giám đốc; Trưởng các phòng Đào tạo, TCKT, CT&CTSV; Trưởng các khoa Lâm học, TN&MT, Kinh tế, CN&KT Phòng họp C – Nhà A1 CTHĐ 

Thứ Sáu
22/6

7h30'
(Bổ sung)

Hội thảo KH&ĐT Khoa Khoa học cơ bản

Hội đồng KH&ĐT Khoa KHCB, các giảng viên trực thuộc Khoa và các cá nhân có tên trong quyết định số 391/QĐ-PHĐHLN-ĐT V/v giao nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh, bổ sung đề cương chi tiết các học phần bậc Đại học thuộc Khoa Khoa học cơ bản năm học 2017 - 2018

Phòng họp B – Nhà A2

Ô. Lê Đình Lương

8h30'

Hội thảo Khoa học & Đào tạo Khoa Nông học: Nhóm các học phần ngành Khoa học cây trồng

Danh sách đại biểu dự hội thảo kèm theo Kế hoạch số 144, ngày 13/6/2018

Phòng họp B – Nhà A1 

Ban tổ chức

9h00'

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch KLV K2

Khách mời, TTKL và các học viên

Phòng họp A – Nhà A1

TTKL

13h30'
(Bổ sung)

Hội thảo Khoa học & Đào tạo Khoa TN&MT: Nhóm các học phần ngành Quản lý tài nguyên rừng

Hội đồng KH&ĐT Khoa TN&MT, các giảng viên trực thuộc Khoa và các cá nhân có tên danh sách đại biểu tham dự Hội thảo 

Phòng họp B – Nhà A1

Ban tổ chức

Thứ Bảy
23/6

13h30'
(Bổ sung)

 Hội thảo Khoa học & Đào tạo Khoa TN&MT: Nhóm các học phần ngành Khoa học môi trường, Quản lý taì nguyên và môi trường

 Hội đồng KH&ĐT Khoa TN&MT, các giảng viên trực thuộc Khoa và các cá nhân có tên danh sách đại biểu tham dự Hội thảo

 Phòng họp B – Nhà A1

Ban tổ chức 

Chủ Nhật
24/6