Thứ
Ngày

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
30/7

 

 

 

 

 

Thứ ba
31/7

14h00’

Họp Đảng ủy

Các đ/c trong Đảng ủy

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Tư
01/8

 

 

 

 

 

Thứ Năm
02/8

14h00’

Họp giao ban tháng 8

BGĐ; Chủ tịch CĐ; Bí thư đoàn TN; Tổ trưởng tổ thanh tra; Trưởng, Phó các đơn vị

Phòng họp B nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Sáu
03/8

9h00'
Bổ sung

Làm việc với Công ty TNHH Hano Systems (HNS)

BGĐ, Lãnh đạo khoa TN - MT, Trưởng phòng CT&CTSV và Đào tạo

Phòng họp B nhà A1

B.Vũ Thu Hương

 14h00'

 Hội đồng sát hạch giảng viên khoa LLCT

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện BGĐ, phòng Đào tạo, phòng TCHC, khoa LLCT)

 P102.G2

 CTHĐ

Thứ Bảy
04/8

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
05/8

7h30’-17h00’

Tiếp sinh Đại học chính quy đợt 1/2018

Các phòng: Đào tạo, CT&CTSV, TCKT, TCHC, đoàn TN và các đơn vị theo Thông báo số 170/TB-PHĐHLN-ĐT (19/7/2018)

Nhà A1

BGĐ