Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
24/12

9h00'

Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH cấp cơ sở 2018 (Chủ trì: Trần Thị Ngoan)

Các thành viên trong hội đồng: Kiều Mạnh Hương, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Văn Long, Nguyễn Thị Danh Lam

P102.G2

Chủ tịch hội đồng

 14h00’

Hội nghị CBVC năm 2018 khoa LLCT

Đại diện BGĐ; Toàn thể CBVC-LĐ Khoa LLCT

 Văn phòng khoa LLCT

 B.Nguyễn Thị Thu Hiền

Thứ Ba
25/12

14h00’

Hội nghị CBVC năm 2018 khoa CN&KT

Đại diện BGĐ; Toàn thể CBVC-LĐ Khoa CN&KT

Văn phòng khoa CN&KT

B.Nguyễn Thị Thuận

14h00’

Hội nghị CBVC năm 2018 khoa Nông học

Đại diện BGĐ; Toàn thể CBVC-LĐ Khoa Nông học

Phòng họp B nhà A2

Ô.Phạm Văn Hường

15h00'

Hội nghị CBVC năm 2018 Trung tâm TH&NN

Đại diện BGĐ; Toàn thể CBVC-LĐ Trung tâm TH&NN

Văn phòng TT.TH&NN

Ô.Nguyễn Trường Sơn

Thứ Tư
26/12

8h00'

Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH cấp cơ sở 2018 (Chủ trì: Nguyễn Văn Việt)

Các thành viên trong hội đồng: Nguyễn Tuấn Bình, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Văn Hường, Trần Thị Ngoan

P102.G2

Chủ tịch hội đồng

9h00’

Hội nghị CBVC năm 2018 TT.Kiểm Lâm

Đại diện BGĐ; Toàn thể CBVC-LĐ TT.Kiểm Lâm

Văn phòng TT.Kiểm Lâm

Ô.Lê Hồng Việt

9h00'

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở (Chủ trì: Phan Thị Thanh Thủy)

Các thành viên trong Hội đồng:
TS. Kiều Mạnh Hưởng - CTHĐ
ThS. Vũ Thị Thu Hòa - PB1
TS. Phạm Văn Hường - PB2
CN. Nguyễn Văn Lâm - TK
ThS. Nguyễn Tuấn Bình - UV
 P102.G2  Chủ tịch hội đồng

10h00'

Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH cấp cơ sở 2018 (Chủ trì: Nguyễn Thị Danh Lam) Các thành viên trong Hội đồng:
1. TS. kiều Mạnh Hưởng CTHD
2. ThS. Trần Thị Hương PB1
3. Ths. Nguyễn Thị Hạnh Pb2  
4. Ths. Nguyễn Văn thúy . UV
5. Ths, Trần Thị Ngoan - UVTK
  P102.G2 Chủ tịch hội đồng 

14h00’

Họp BCH Công đoàn

Các Đc ủy viên BCH Công đoàn

Phòng họp C nhà A1

Ô.Nguyễn Hạnh Tâm

14h30'

Hội nghị CBVC năm 2018 Khoa TN&MT

Đại diện Ban Giám đốc; Toàn thể CBVC Khoa TN&MT

Phòng họp B nhà A2

Lãnh đạo khoa

14h50'

Làm việc với công ty Anh Quân

Ban giám đốc; Đại diện phòng: Đào tạo, CTCTSV, TCKT, Khảo thí & ĐBCL

Phòng họp B nhà A1

Ô.Mai Hải Châu

17h00'

Hội nghị CBVC năm 2018 Khoa KHCB

Đại diện BGĐ; Toàn thể CBVC-LĐ Khoa KHCB

Phòng họp B nhà A2

Ô.Lê Đình Lương

Thứ Năm
27/12

8h30'

Hội nghị CBVC năm 2018 Khoa Lâm học

Đại diện BGĐ; Toàn thể CBVC-LĐ khoa Lâm học

Phòng họp B nhà A2

Ô.Nguyễn Tuấn Bình

14h00’

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp lớp TC-KL-VLVH - 15 Bắc Bình

Ông Quý, Ông Long (CTSV), Ông Thủy (Khảo thí), Bà Thắm, Ông Lương, Bà Hiền, Bà Hà (Khoa TN&MT)

Phòng họp C nhà A1

Ô.Mai Hải Châu

14h00'

Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019: “Nhân giống lan Ngọc điểm bằng phương pháp nuôi cấy mô”

1. TS Phạm Văn Hường - CTHĐ
2. KS Đặng Thị Ngọc - UVTK
3. TS Nguyễn Văn quý - UV
4. ThS Bùi Đức Dân – UV
5. KS Nguyễn Thị Thanh Nga

P101.G2

Chủ tich Hội đồng

14h00'

Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH cấp cơ sở 2018 (Chủ trì: Trần Văn Hùng)

Các thành viên trong hội đồng: Vũ Thu Hương, Nguyễn Thị Hương Thảo, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Xuân Thành, Thái Hữu Thọ + Khách mời P102.G2 Chủ tich Hội đồng
 15h00'

Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH cấp cơ sở 2018 (Chủ trì: Đinh thị Thu Thủy)

 Các thành viên trong hội đồng: Vũ Thu Hương, Nguyễn Thị Hương Thảo, Đoàn Thùy Lâm, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Hạnh Tâm + Khách mời  P102.G2  Chủ tich Hội đồng

Thứ Sáu
28/12

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
29/12

9h30' - 11h30'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản (nghỉ tết dương lịch)

     

13h00' - 15h00'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản (nghỉ tết dương lịch)

     

Chủ Nhật
30/12

9h30' - 11h30'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản (nghỉ tết dương lịch)

     

13h00' - 15h00'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản (nghỉ tết dương lịch)