Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
 Thứ hai
15/03
         
Thứ ba
16/03
15h00'  Phòng 102
Nhà G2
Xét duyệt đề cương ĐTCS 2021 “Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất các khu dân cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”
Chủ nhiệm ĐT: ThS. Phan Trọng Thế
Theo QĐ số 65/QĐ-PHĐHLN-KHCN ngày 21 tháng 1 năm 2021 Chủ tịch hội đồng 
Thứ tư
17/03 
9h00'
Phòng họp B
Nhà A1
Bế mạc đợt khảo sát chính thức (Online) Trưởng phó Khoa, Trưởng phó bộ môn, và các giảng viên phụ trách minh chứng của các Khoa có CTĐT được đánh giá, Trưởng Các phòng ĐBCL, Đào tạo, TCHC, TCKT, QLĐT&TB, CT&CTSV, KHCN&HTQT, Bí thư ĐTN, Chủ tịch CĐ, GĐ TT TN&PTCN, GĐ TT TH&NN  Trường ĐHLN
Thứ năm
18/03
8h00 Phòng 102
Nhà G2
SHHT Khoa học Khoa Nông Học Các thành viên theo Quyết định số 207/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 4/3/2021 Chủ tịch hội đồng
10h00'
Tạm hoãn
Phòng họp B
Nhà A1
Làm việc và ký Biên bản hợp tác giữa Phân hiệu trường ĐHLN và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản EMAAR LAND Thành phần chính: Đại diện Ban Giám đốc Phân hiệu; Trưởng phòng/khoa: ĐT, SV, Lâm học + Đoàn cán bộ Công ty Emaar Land.
Khách mời: Trưởng các Khoa: CN&KT, Kinh tế, Nông học, TN&MT, Bộ môn QLĐĐ_Khoa Lâm học.
Ban Giám đốc
13h30' Phòng 102
Nhà G2
SHHT Khoa học Khoa Nông Học Các thành viên theo Quyết định số 207/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 4/3/2021 Chủ tịch hội đồng
Thứ sáu
19/03
 8h00'  Phòng 102
Nhà G2
 Hội đồng sát hạch Giảng viên khoa Kinh tế
GV: Phùng Thị Thu Hà
GV: Trương Thị Hương Tâm
 Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa Kinh tế)  Chủ tịch hội đồng
Thứ bảy
20/03
 9h00'
Bổ sung
 Phòng họp B
Nhà A1
Chương trình Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu - 2021 và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021-2025. Ban giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Chủ tịch hội CCB, Bí thư ĐTN, Trưởng, phó các đơn vị Ô.Trần Văn Chứ
Chủ nhật
21/03
 7h30' Phòng họp A
Nhà A1 
Tọa đàm Cơ hội việc làm và yêu cầu năng lực đối với Kỹ sư Công nghệ chế biến lâm sản và Thiết kế nội thất. Thành phần chính: Đại diện Ban Giám đốc Phân hiệu; Trưởng các Phòng: Đào tạo, TCHC, KHCN&HTQT; Toàn thể Giảng viên, sinh viên Khoa CNKT
Khách mời: Đại diện Hiệp hội Gỗ và Thủ công Mỹ nghệ Đồng Nai (DOWA) + Đại diện các Công ty Chế biến lâm sản và Thiết kế nội thất khu vực Phía Nam, CSV khoa CNKT
Ban Giám đốc