Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
 Thứ hai
22/03
9h00' Phòng 103
Nhà G2
Xét duyệt đề cương ĐTCS 2021 “Đánh giá hiện trạng vườn thực vật tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp - tỉnh Đồng Nai”
Chủ nhiệm ĐT: TS. Đặng Việt Hùng
Các thành viên Hội đồng Chủ tịch hội đồng
9h00' Phòng 102
Nhà G2
Hội đồng xét duyệt đề cương chuyên đề NCKH sinh viên Khoa Nông học Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 236/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 15/03/2021 Chủ tịch hội đồng
9h00' Phòng 101
Nhà G2
Hội đồng xét duyệt đề cương chuyên đề NCKH sinh viên Khoa TN&MT Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 237/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 15/03/2021 Chủ tịch hội đồng
14h00'  Phòng họp B
Nhà A1
Lãnh đạo Phân hiệu làm việc với Khoa Kinh tế Ban Giám đốc, T.Phú (ĐT), T.Thọ (TCHC), C.Thắm (TCKT), C.Trang (LLCT), Trưởng/Phó Khoa và Trưởng/Phó tổ BM Khoa Kinh tế Ban Giám Đốc 
15h30' Phòng 102
Nhà G2
Xét duyệt đề cương ĐTCS 2021 Khoa Kinh tế.
Chủ nhiệm ĐT: ThS. Đinh Thị Thu Thủy và ThS. Phùng Thị Thu Hà
Theo QĐ 263/PHDHLN-KHCN&HTQT ngày 18/03/2021 Chủ tịch hội đồng
Thứ ba
23/03
9h00'  P101 - P102
Nhà G2
Hội đồng xét duyệt đề cương chuyên đề NCKH sinh viên Khoa Nông học Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 236/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 15/03/2021  Chủ tịch hội đồng
15h00'  P101 - P102
Nhà G2
Hội đồng xét duyệt đề cương chuyên đề NCKH sinh viên Khoa Nông học Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 236/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 15/03/2021 Chủ tịch hội đồng
Thứ tư
24/03 
         
Thứ năm
25/03
8h00' Phòng họp C
Nhà A1
Họp Đảng ủy Phân hiệu Các Đc/ trong Đảng ủy Phân hiệu Ô.Nguyễn Sỹ Hà
14h00'
Bổ sung
Phòng họp C
Nhà A1
Làm việc với ban giám đốc và lãnh đạo chủ chốt của Phân hiệu Gia Lai Ban giảm đốc, Trưởng các phòng: TCHC, CT&CTSV, TCKT, Đào tạo, Trưởng khoa Nông học Ô.Nguyễn Sỹ Hà
15h00' Văn Phòng Khoa Họp Khoa Khoa học cơ bản Toàn thể giảng viên thuộc Khoa KHCB Ô.Lê Đình Lương
Thứ sáu
26/03
8h00' Phòng 102
Nhà G2
Hội đồng nghiệm thu Chương trình, ĐC chương trình trao đổi sinh viên Các thành viên trong hội đồng theo QĐ số 275/QĐ-PHĐHLN-ĐT ngày 22/3/2021 Chủ tịch hội đồng
14h00'  Hội trường
Nhà A3
Lễ Mitting chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM BCH Đoàn trường, BCH Liên chi Đoàn, Bí thư, Phó bí thư Chi Đoàn; Khách mời BTV Đoàn trường 
14h00' Phòng 102
Nhà G2
Hội đồng xét duyệt đề cương chuyên đề NCKH sinh viên Khoa Nông học Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 237/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 15/03/2021 Chủ tịch hội đồng
Thứ bảy
27/03
8h30'  Hội trường
Nhà A3
Lễ Phát bằng tốt nghiệp cao học khóa 26B Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, học viên khóa 26B P.KHCN&HTQT 
9h00'  Phòng họp C
Nhà A1
Nghiệm thu sách chuyên khảo: Kỹ thuật thâm canh điều cao sản Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 303/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 03/03/2021 PGS.TS.Bùi Văn Thắng
Chủ nhật
28/03