Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
 Thứ hai
05/04
9h00'  Phòng 102
Nhà G2
HĐ xét duyệt đề cương chuyên đề NCKH sinh viên 2020-2021 Khoa  TN&MT Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 311/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 15/3/2021 Chủ tịch Hội đồng 
Thứ ba
06/04
         
Thứ tư
07/04
         
Thứ năm
08/04
         
Thứ sáu
09/04
         
Thứ bảy
10/04
         
Chủ nhật
11/04