Article Index

 1. QUY TRÌNH BẢO LƯU KẾT QUẢ TUYỂN SINH

Sinh viên được bảo lưu kết quả tuyển thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

- Sinh viên bị ốm đau, tại nạn phải điều trị trong thời gian dài có xác nhận của bệnh viện tuyến huyện trở lên;

- Do thiên tai có xác nhận của UBND cấp quận, huyện trở lên;

- Sinh viên có lệnh gọi nhập ngũ trước ngày có giấy báo trúng tuyển.

Sinh viên có nhu cầu bảo lưu kết quả tuyển sinh làm theo các bước sau:

Bước 1: Sinh viên viết và nộp đơn xin bảo lưu (Mẫu 01) đơn có đầy đủ chữ ký xác nhận của gia đình.

Bước 2: Sinh viên nộp đơn tại bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo (P. 103, nhà A1) kèm theo các giấy tờ, chứng từ cần thiết (giấy gọi nhập ngũ, giấy nhập viện, giấy xác nhận của địa phương…).

Phòng Đào tạo xét duyệt và trình Ban Giám đốc ra Quyết định bảo lưu nếu Sinh viên đủ điều kiện và thông báo kết quả cho sinh viên qua điện thoại.

Bước 3: Sinh viên (đại diện gia đình sinh viên) nhận Quyết định bảo lưu tại Phòng Đào tạo.

Bước 4: Sau khi hết thời hạn bảo lưu: Sinh phải làm đơn xin nhập học lại chậm nhất là 1 tháng trước khi bắt đầu học kỳ mới và nộp tại Phòng đào tạo.