Article Index

11.QUY TRÌNH TẠM DỪNG TIẾN ĐỘ, BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Sinh viên xin tạm dừng tiến độ và bảo lưu kết quả học tập trong các trường hợp sau:

- Được điều động vào lực lượng vũ trang;

- Bị ốm đau, tai nạn phải điều trị thời gian dài, có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

- Vì nhu cầu cá nhân: Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất 01 học kỳ, có điểm tích luỹ không dưới 2,00.

Các bước xin tạm dừng tiến độ và bảo lưu kết quả học tập như sau :

Bước 1: Sinh viên làm đơn (mẫu 09) xin tạm dừng và bảo lưu kết quả học tập;

Bước 2: Sinh viên nộp đơn tại bộ phận kê hoạch, phòng Đào tạo (P. 105, nhà A1) kèm theo các giấy tờ, chứng từ cần thiết (giấy gọi nhập ngũ, giấy nhập viện, giấy xác nhận của địa phương…), bảng điểm kết quả học tập.

Bước 3: Phòng đào tạo xét duyệt các điều kiện, trình ban giám đốc ký đồng ý cho sinh viên tạm ngưng tiến độ học tập và thông báo kết quả cho sinh viên.

Lưu ý: Hết thời hạn tạm dừng tiến độ học tập, sinh viên phải làm thủ tục trở lại học tập trước khi bắt đầu học kỳ/năm học ít nhất 2 tuần.

 

12. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Ngoài các quy trình nêu trên, nếu có kiến nghị về các vấn đề khác, sinh viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo – phòng 105, nhà A1 hoặc gọi số điện thoại: 02513.864.100 để được giải đáp và hướng dẫn.