Article Index

6. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Bước 1: Khoảng một tháng trước khi bắt đầu học kỳ, Phòng ĐT thông báo thời gian đăng ký học phần trên website và trang cá nhân của sinh viên.

Bước 2: Đăng ký đợt 1 – Sinh viên đăng ký học phần đợt 1 tại trang cá nhân theo thời gian đã thông báo. Căn cứ vào chương trình đào tạo, thời khóa biểu đã được thông báo, Sinh viên chọn học phần đăng ký phù hợp (cần lưu ý các ràng buộc về thời gian, môn học tiên quyết, môn học trước). Trong thời gian này, Sinh viên được điều chỉnh, thêm, bỏ học phần.

Lưu ý: Sinh viên nên liên hệ cố vấn học tập để được tư vấn

Kết thúc đăng ký đợt 1, Phòng Đào tạo thông báo danh sách các lớp được mở, lớp có số lượng đăng ký ít hơn số lượng quy định và các lớp còn chỗ.

Bước 3: Đăng ký đợt 2 (Hiệu chỉnh) – SV điều chỉnh đăng ký học phần. Cụ thể: Sinh viên có thể đăng ký thêm vào những lớp như sau:

- Lớp được mở nhưng chưa đạt số lượng tối đa;

- Lớp chờ đăng ký thêm (những lớp có số lượng đăng ký từ 20 SV trở lên, nhưng chưa đủ số lượng);

- Lớp được mở thêm sau đợt 1 theo đề nghị của Sinh viên có xác nhận của Khoa.

Khi kết thúc đợt hiệu chỉnh, Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu chính thức và danh sách Sinh viên đăng ký theo từng lớp trên trang web nhà trường và tài khoản cá nhân sinh viên.

Bước 4: Nếu có khiếu nại, thắc mắc về kết quả Đăng ký học phần, Sinh viên liên hệ bộ phận kế hoạch, phòng Đào tạo (P. 105, nhà A1) để được xem xét giải quyết.

Lưu ý:

- Chỉ được đăng ký tối đa 30 tín chỉ/ học kỳ (bao gồm cả các học phần đăng ký học lại và học cải thiện). Trường hợp SV muốn học vượt phải viết đơn nộp tại Phòng Đào tạo trong thời gian ĐKHP, nhà trường sẽ xem xét ra Quyết định.

- Phải đăng ký tối thiểu 14 tín chỉ (trừ học kỳ cuối cùng của SV theo đúng tiến độ đào tạo).

- Phải đăng ký lớp thực hành (nếu có) đi chung với lớp học lý thuyết.

- Không được đăng ký trùng giờ học.

- Một lớp học phần được mở khi có tối thiểu 30 SV đăng ký. Những trường hợp đặc biệt sẽ do nhà trường trưởng quyết định.

- SV đang bị cảnh cáo học vụ vì lý do học tập chỉ được đăng ký học lại.

- Kết thúc thời hạn hiệu chỉnh đăng ký học phần, SV không được phép rút môn học đã đăng ký. Trường hợp đăng ký thêm môn sẽ được xem xét tùy vào điều kiện cụ thể của từng SV.