Kiến trúc cảnh quan mang ý nghĩa rộng và tham gia vào việc quy hoạch môi trường, thiết kế, quy hoạch đô thị, công trình công viên và một số các công trình công cộng. Đồng thời tạo dựng môi trường sống cho con người và thiên nhiên.

Chuyên ngành kiến trúc cảnh quan tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp là một môi trường học tập tốt, với chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận thực tế, kết hợp tính đa dạng về mục tiêu và các kỹ năng thông qua các học phần như: Thăm quan thực tế, đồ án thiết kế cảnh quan và thực tập nghề nghiệp nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của nhà tuyển dụng.

Với sự biến đổi không ngừng của các điều kiện môi trường. Kiến trúc cảnh quan, có thể nói là một chuyên ngành rộng nhất liên quan đến việc xây dựng môi trường sống cho con người.

Sinh viên ngành Kiến trúc cảnh quan tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp được trang bị những kiến thức về cảnh quan sinh thái, cảnh quan văn hoá để thực hiện nhiều loại đồ án khác nhau như: quản lý cảnh quan ở quy mô toàn cầu, đất nước, vùng, địa phương, quy hoạch vùng, quy hoạch và thiết kế sinh thái, quy hoạch đất đai, quy hoạch và thiết kế đô thị, quy hoạch và thiết kế khu ở, xây dựng cảnh quan và điều hành các hoạt động liên quan đến môi trường. Nhiệm vụ của kỹ sư cảnh quan liên quan đến nhiều chuyên ngành khác, phụ thuộc vào phạm vi của đồ án và tính chất thực hiện.

Thực tập nghề nghiệp luôn là một trong những cơ hội, sự trải nghiệm và mang đến những kiến thức thực tế. Vừa qua, tập thể lớp K61-KTCQ đã có 3 tuần thực tập vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ khi được cùng các bạn, quý Thầy/Cô đã có cơ hội tiếp cận những quảng trường, những con đường tại các thành phố lớn và khu du lịch sinh thái  ở Tp. HCM, Đà Lạt, Nha Trang.

Tập thể lớp K61-KTCQ xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy Nguyễn Hải Hoàn, thầy Phạm Thế Mạnh, thầy Nguyễn Tiến Đắc Quân và Ban quản lý các đơn vị cảnh quan sở tại đã luôn đồng hành cùng tập thể lớp trong quá trình thăm quan thực tế để sinh viên chúng em khi ra trường có đầy đủ kiến thức và tự tin đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Một số hình ảnh tổng hợp: