Để thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhằm nâng cao năng lực làm việc của sinh viên sau khi ra trường, từng bước cải tiến chương trình đào tạo thích ứng với yêu cầu của cơ quan tuyển dụng. Đào tạo gắn liền với thực tiễn xã hội là một trong những yếu tố then chốt quyết định tới sự tồn tại và phát triển của Nhà trường. Trong những năm vừa qua, bên cạnh việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, nhà trường đặc biệt quan tâm tới công tác thực hành, thực tập nhằm gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn công việc. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác này ở khoa và bộ môn luôn khuyến khích đẩy mạnh trong từng môn học được thiết kế và gắng với các giờ thực hành thực tiễn ở ngoài. Đáp ứng các vấn đề mà xã hội, doanh nghiệp đòi hỏi.

Đối với ngành kỹ thuật nói chung và với các ngành Quản lý Đất đai thuộc khoa Lâm học của Phân Hiệu trường Đại học Lâm Nghiệp nói riêng thì vấn đề thực hành thực tập là nội dung không thể thiếu và tách rời lý thuyết. Chuyên ngành Quản lý Đất đai bao gồm nhiều học phần thuộc khoa học ứng dụng, vì vậy thực hành thực tập là nội dung không thể thiếu và rất quan trọng. Thực hành chính là cách áp dụng lý thuyết vào thực tế, giúp sinh viên nắm vững lý thuyết hơn. Áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế, xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
 

Sinh viên lớp K64 QLĐĐ vẽ sơ họa tại phòng bộ môn Công nghệ Địa chính.

 

Sinh viên lớp K62 QLĐĐ dùng máy GPS Galaxy G1 định vị điểm tại sân Bóng phân Hiệu.

 

Các nhóm Sinh viên lớp K62 QLĐĐ trút và xử lý số liệu GPS và toàn đạc.

 

Sinh viên lớp K8A1 LT QLĐĐ Kiên Giang dùng  GPS RTK kiểm tra các mốc lưới đường chuyền tại khu lấn biển thành phố Rạch Giá.

 

Sinh viên lớp K8A1 LT QLĐĐ Kiên Giang dùng máy GPS Trimble R8 đo đạc thực địa.

 

Sinh viên lớp K6B1 LTTC QLĐĐ Trà Vinh đo GPS tĩnh tại mốc tọa độ địa chính tại thành phố Trà Vinh.Sinh viên lớp K8B LTTC QLĐĐ sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica TS02 đo chi tiết tại khu Golf Hill thị trấn Trảng Bom.

 

Sinh viên lớp K64A6 LTTC QLĐĐ Cà Mau sử dụng máy toàn đạc điện tử đo chi tiết tại thành phố Cà Mau.

 

Tập thể lớp K6B1 LTTC QLĐĐ chụp hình lưu niệm kết thức môn học GPS tại trường Đại Học Trà Vinh.

 

Tập thể lớp K64A5 LTTC QLĐĐ chụp hình lưu niệm kết thức môn học GPS tại Trung tâm Giáo Dục thường Xuyên tỉnh Cà Mau.

 

Tập thể lớp K8A1 LT QLĐĐ chụp hình lưu niệm kết thức môn học GPS tại Trường cao đẳng cộng đồng Kiên Giang.