Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, ngày 20/8/2020, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Quản lý tài nguyên rừng khóa 

 

Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ gồm các PGS, TS, đầu ngành về lĩnh vực quả lý tài nguyên rừng thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp; Trường đại học Nông Lâm Tp. HCM; Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ và Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp.

Tại mỗi Hội đồng bảo vệ, các học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn trong thời gian quy định, tất cả các đề tài đều được hội đồng đánh giá có giá trị khoa học, các số liệu trong luận văn được tính toán, phân tích, tổng hợp một cách cụ thể, chi tiết thể hiện sự đầu tư về nhiều thời gian, công sức trong quá trình thực hiện đề tài của học viên.
Đánh giá chung của Hội đồng chấm  luận văn: Các luận văn được bảo vệ có tính thực tiễn cao, góp phần giải quyết các tồn tại của ngành quản lý tài nguyên rừng tại các địa phương nơi học viên đang công tác. Bên canh đó, Hội đồng cũng chỉ ra cho học viên những hạn chế cần phải bổ sung, chỉnh sửa để luận văn được hoàn thiện hơn.

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Hi vọng với những kiến thức đã thu được trong 2 năm học, các học viên có thể áp dụng các kiến thức nghiên cứu vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác của bản thân, cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển ngành quản lý tài nguyên rừng của đất nước.

Một số hình ảnh tại hội đồng chấm luận văn: