Ngày 28/8/2020, tại Trường Đại học kỹ thuật Lâm nghiệp Saint-Petersburg (Liên bang Nga) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh (NCS) Đặng Việt Hùng, chuyên ngành: Khoa học lâm nghiệp, lâm sinh, quản lý rừng và kiểm kê rừng.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 14/14 thành viên, bao gồm:

TT

Thành viên hội đồng

TT

Thành viên hội đồng

1

GS TS Alekseev Alexander Sergeevich (Chủ tịch HĐ)

8

GS TS Samsonova Irina Dmitrievna

2

GS TS Zhigunov Anatoly Vasilievich (Thư ký)

9

GS TS Selikhovkin Andrey Vitimovich

3

GS TS Gryazkin Anatoly Vasilievich

10

GS TS Smirnov Alexander Petrovich

4

GS TS Belyaeva Nataliya Valerevna

11

GS TS Kovyazin Vasily Fedorovich

5

GS TS Egorov Alexander Borisovich

12

GS TS Nikonov Mikhail Vasilievich

6

GS TS Musolin Dmitry Leonidovich

13

GS TS Mandelstam Mikhail Yuryevich

7

GS TS Potokina Elena Kirillovna

14

GS TS Skupchenko Vladimir Borisovich

Tên luận án "Tài nguyên cây dược liệu phân bố trong các thảm thực vật rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, Việt Nam". Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS TS Potokin Alexander Fedorovich.

Sau khi nghe NCS Đặng Việt Hùng trình bày tóm tắt kết quả Luận án, hai phản biện và cơ quan phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng GS TS Zhigunov Anatoly Vasilievich đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trên toàn nước Nga về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một Luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Khoa học lâm nghiệp, lâm sinh, quản lý rừng và kiểm kê rừng với số phiếu tán thành là 14/14. Thay mặt Hội đồng, GS TS Alekseev Alexander Sergeevich - Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn.

Kết quả chính của Luận án đã bổ sung cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp quản lý bền vững tài nguyên cây dược liệu tại Khu bảo tồn, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học nói chung ở Việt Nam; Luận án đã xác định được thành phần và giá trị của các loài cây dược liệu, vai trò của kiến thức bản địa trong việc quản lý và sử dụng tài nguyên cây dược liệu; Xây dựng được bản đồ phân bố cây dược liệu quý hiếm trong các thảm thực vật rừng tại khu bảo tồn; Lần đầu tiên ghi nhận ba loài cây dược liệu cập nhật danh lục của khu bảo tồn, đồng thời xây dựng danh mục các loài cây dược liệu cần bảo tồn và phát triển ở Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Đặng Việt Hùng đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng, NCS Đặng Việt Hùng xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Đại học kỹ thuật Lâm nghiệp Saint-Petersburg cấp bằng Tiến sĩ cho NCS Đặng Việt Hùng.