Sáng ngày 09/11, Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại Ngoại ngữ, tin học tỉnh Đắk Nông đã tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm liên kết đào tạo.


 
Tham gia Chương trình kỷ niệm có đại biểu của hai đơn vị:

Về phía Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, có TS. Nguyễn Sỹ Hà – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; ThS. Nguyễn Văn Phú – Phó Trưởng Phòng – Phụ trách Phòng Đào tạo; ThS. Nguyễn Trường Sơn – Giám đốc TT. Tin học & ngoại ngữ; ThS. Lê Ngọc Diệp – Tổ trưởng tổ Tuyển sinh.

Về phía Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại Ngoại ngữ, tin học tỉnh Đắk Nông, có thầy Lê Đức Ánh – Giám đốc; thầy Hồ Thanh Hải – Phó Giám đốc; thầy Trịnh Minh Đức – Phó Giám đốc cùng quý thầy cô là trưởng, phó các đơn vị, các thầy cô là giáo viên đang giảng dạy tại Trung tâm.

Sau 10 năm hợp tác đào tạo Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và Trung tâm GDTX – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông đã tổ chức được trên 300 sinh viên với các ngành: Kế toán, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên rừng.  
Tại chương trình kỷ niệm, hai đơn vị tổng kết các kết quả đạt được trong 10 năm qua; đồng thời phân tích những thuận lợi, khó khăn và phương hướng hợp tác đào tạo trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người học.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và Trung tâm GDTX – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đăk Nông tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Đăk Nông nhằm mục đích đa dạng hoá các loại hình đào tạo, tiếp tục phát huy các lợi thế trong đào tạo các lớp Đại học, tìm hiểu và đẩy mạnh công tác quảng bá tuyển sinh một số ngành đào tạo mới của trường (ví dụ Du lịch sinh thái, các ngành lĩnh vưc nông nghiệp….). Chú trọng đẩy mạnh hợp tác các lớp bồi dưỡng ngắn hạn trong lĩnh vực Nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

Xây dựng quy chế phối hợp trong xử lý các công việc giữa các bộ phận của 2 đơn vị. Trong đó tập trung vào công tác phối hợp tuyển sinh, đào tạo và quản lý sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo từ đó quảng bá những hình ảnh tốt đẹp của 2 đơn vị đến đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh của Chương trình: