Sáng ngày 04/01, Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp (Phân hiệu) đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2019 nhằm kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị đã đề ra năm 2019 và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2020.
 

Văn nghệ chào mừng


Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của quý vị đại biểu: về phía Trường Đại học Lâm nghiệp, có NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, Phụ trách Phân hiệu; ThS. Đào Duy Phương - Trưởng Phòng TCKT; ThS. Nguyễn Vũ Lâm - Trưởng Phòng HCTH; về phia Phân hiệu, có TS. Mai Hải Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu; TS. Nguyễn Sỹ Hà – Phó Giám đốc Phân hiệu; TS. Vũ Thu Hương – Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Quyền Giám đốc Phân hiệu; ông Nguyễn Hạnh Tâm - Chủ tịch Công đoàn; cùng đông đủ hơn 200 Cán bộ viên chức, lao động (CBVC - LĐ) đang công tác tại Phân hiệu.
 

Đoàn Chủ tịch


Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo Công tác Thi đua khen thưởng năm 2019; Phương hướng trọng tâm phong trào thi đua năm 2020 và Phát động phong trào thi đua năm 2020; Báo cáo Tài chính năm 2019; Báo cáo Công tác Thanh tra Nhân dân năm 2019.
Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp từ Hội nghị CBVC của các đơn vị trực thuộc Phân hiệu; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến của CBVC – LĐ tại Hội nghị.

Tại đây, các đại biểu đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021, gồm 05 đồng chí (Đ/c), cụ thể:

TT

Họ & tên

Đơn vị

1

Nguyễn Tuấn Bình

Ban Thanh tra

2

Nguyễn Kim Hậu

Phòng Đào tạo

3

Trần Đăng Khoa

Phòng TCHC

4

Lê Đình Lương

Khoa KHCB

5

Phạm Thị Luận

Khoa LLCT

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ khẳng định: Hội nghị đã thể hiện được tính dân chủ và đoàn kết cao của tập thể CBVC - LĐ Phân hiệu; đồng thời ghi nhận những thành tích đáng khích lệ trong công tác quản lý, đào tạo và đặc biệt là công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của Phân hiệu; mặt khác đưa ra những định hướng cho chiến lược phát triển của Phân hiệu trong thời gian tới.

Tại đây, Đoàn Chủ tịch Hội nghị ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp tại Hội nghị của đại biểu CBVC - LĐ toàn trường và nghiên cứu, giải quyết.

Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể CBVC - LĐ đưa Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp tiếp tục phát triển vững mạnh trong năm học mới 2019 – 2020 hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học theo định hướng tự chủ.

Một số hình ảnh cuản hội nghị:
 

Ông Mai Hải Châu thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

 

Bà Đỗ Thị Thắm báo cáo Tài chính năm 2019

 

Ông Nguyễn Tuấn Bình báo cáo Công tác Thanh tra Nhân dân năm 2019

 

Ông Thái Hữu Thọ công bố các quyết định khen thưởng

 

Bà Vũ Thu Hương đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

Bà Đào Thị Thùy Dương đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

Ông Nguyễn Văn Phú đóng góp ý kiến tại Hội nghịNGND.GS.TS. Trần Văn Chứ phát biểu

 

Các cá nhân, tập thể nhận khen thưởng