Sáng ngày 11/7/2020 tại Phòng họp A – Nhà A1 - Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (Phân hiệu Đồng Nai). Đảng uỷ Phân hiệu Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng đợt tháng 7/2020 cho 60 đoàn viên ưu tú là Viên chức lao động và Sinh viên nhà trường.


 
Dự lễ khai giảng có TS. Nguyễn Sỹ Hà – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; Đ/c Cao Phi Long – Trưởng phòng CT&CT SV; Đ/c Nguyễn Hạnh Tâm – Chủ tịch công Đoàn; Đ/c Phạm Văn Sỹ - Bí thư Đoàn Thanh niên cùng 60 đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 2000 đoàn viên nhà trường được giới thiệu từ các Chi bộ; Liên Chi đoàn; Câu lạc bộ, Đội, nhóm Sinh viên… có mặt đầy đủ.

Thay mặt Ban Tổ chức lớp học, đồng chí Cao Phi Long thông qua danh sách học viên tham gia Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và quán triệt tinh thần tham gia lớp học cũng như chấp hành các quy định của lớp học đối với các học viên.
 

Đ/c Cao Phi Long thông qua danh sách học viên và quán triệt tinh thần lớp học


Thay mặt Đảng ủy Phân hiệu Đồng Nai, Đ/c Nguyễn Sỹ Hà khẳng định để được tham gia lớp học là cả một quá trình tu dưỡng, phấn đấu bền bỉ, rèn luyện bản thân và tích cực tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường, địa phương… các đồng chí luôn thể hiện là người đoàn viên ưu tú, tiên phong và gương mẫu trên tất cả các mặt hoạt động. Đồng thời nhần mạnh: Bồi dưỡng lý luận chính trị đối với đối tượng kết nạp Đảng là khâu tất yếu quan trọng, trong đó nhấn mạnh mục đích của lớp học nhằm giúp các đồng chí quần chúng ưu tú nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, mỗi người cần xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng.
 

Đ/c Nguyễn Sỹ Hà phát biểu


Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được trang bị về mặt lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác, học tập. Các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng.