Search

DANH SÁCH XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC THEO HỌC BẠ THPT

Ngày ĐK Họ và Tên Phái Ngày Sinh Ngành ĐKXT 1 Ngành ĐKXT 2
11-05-2021 Đỗ Thị Thu Hà Nữ 12/09/2003 Kế toán
11-05-2021 Trượng Đại Phú Nhân Nam 26/10/2003 Quản trị kinh doanh Du lịch sinh thái
10-05-2021 Bùi Kiến Khoa Nam 26/07/1985 Du lịch sinh thái Du lịch sinh thái
10-05-2021 K'brin Nam 11032003 Thú y Lâm sinh
10-05-2021 TRẦN ĐẶNG NGỌC TRÂM Nữ 11/04/2003 Quản lí tài nguyên & MT Quản lí tài nguyên rừng
09-05-2021 Nguyễn Cao Anh Khôi Nam 13/12/2003 Thú y Lâm sinh
09-05-2021 Trần Thị Thu Thảo Nữ 15/10/2003 Thiết kế nội thất Thiết kế nội thất
09-05-2021 Dương Minh Hiền Nam 06/03/2002 Quản lí tài nguyên rừng Lâm sinh
09-05-2021 Mai Thị Tuyết Nhung Nữ 17/08/2002 Quản trị kinh doanh Kế toán
09-05-2021 Đỗ Thị Cẩm Nhung Nữ 17052003 Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
08-05-2021 K'Bụt Nữ 12/01/2003 Bảo vệ thực vật Kế toán
08-05-2021 K'Bụt Nữ 12/01/2003 Bảo vệ thực vật Kế toán
08-05-2021 Trần Thị Thu Thảo Nữ 15/10/2003 Thiết kế nội thất Thiết kế nội thất
08-05-2021 Nguyễn Quang Duy Nam 23/01/2003 Quản lí tài nguyên rừng Quản lí đất đai
08-05-2021 Trần Thị Thu Thảo Nữ 15/10/2003 Thiết kế nội thất Thiết kế nội thất
08-05-2021 Hoàng Thuỳ Dương Nữ 06/01/2003 Thú y Thú y
08-05-2021 Nguyễn Huỳnh Huyền Nam 14/10/2003 Thú y Thú y
08-05-2021 Nguyễn Huỳnh Huyền Nam 14/10/2003 Thú y Thú y
08-05-2021 Nguyễn Võ Nhật Tuấn Nam 15 Thú y Công nghệ sinh học
07-05-2021 HỒ SỸ CHIẾN Nam 01/10/2002 Quản lí đất đai Quản lí đất đai
07-05-2021 PHÙNG THỊ NGỌC NHƯ Nữ 16/05/2003 Công nghệ sinh học Quản lí tài nguyên & MT
06-05-2021 Đặng đức thịnh Nam 8/10/2003 Thú y Thú y
06-05-2021 Nguyễn Thị Khả Nhu Nữ 04/05/2003 Thú y Thú y
06-05-2021 NGUYỄN TRỌNG PHÚC Nam 1/11/2003 Thú y Thú y
04-05-2021 Hồ Thị Hạ Duyên Nữ 27/9/2003 Thiết kế nội thất Kế toán
04-05-2021 Hồ Thị Hạ Duyên Nữ 27/9/2003 Quản trị kinh doanh Kế toán
04-05-2021 Lê Xuân Vũ Nam 17/10/2003 Quản lí đất đai Quản lí đất đai
04-05-2021 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 26/11/2001 Kế toán Kế toán
04-05-2021 Đặng Hồng Kha Nữ 29/10/2003 Kế toán Kế toán
04-05-2021 Đỗ Thị Hồng Luyến Nữ 31/01/2003 Khoa học cây trồng Công nghệ sinh học
04-05-2021 Đỗ Thị Hồng Luyến Nữ 31/01/2003 Khoa học cây trồng Công nghệ sinh học
04-05-2021 Lương Thị Mùi Nữ 29-10-2003 Quản lí tài nguyên & MT Kế toán
03-05-2021 Huỳnh Thị Phương Anh Nữ 19/07/2003 Thú y Thú y
03-05-2021 Huỳnh Thị Phương Anh Nữ 19/07/2003 Thú y Thú y
03-05-2021 Phạm Thị Tuyết Nhi Nữ 26/03/2003 Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
03-05-2021 Trần Đoàn Trí Đức Nam 02/02/2003 Thiết kế nội thất Quản trị kinh doanh
03-05-2021 Nguyễn Duy Khánh Nam 30/8/2003 Quản lí đất đai Quản lí tài nguyên & MT
01-05-2021 Lương ánh quốc Nam 15/10/2003 Quản lí tài nguyên rừng Quản lí tài nguyên & MT
30-04-2021 Trần thị xuân trúc Nữ 04/10/2003 Quản lí đất đai Quản lí tài nguyên & MT
30-04-2021 Lê Khắc Chiều Xuân Nữ 16/01/2003 Thú y Công nghệ sinh học
29-04-2021 Phan Ngọc Nghĩa Nam 01/11/2003 Lâm sinh Khoa học cây trồng
29-04-2021 Nguyễn Đình Quyền Nam 12/01/2001 Quản lí đất đai Quản lí đất đai
28-04-2021 Lê Chí Thiện Nam 28/11/2003 Thú y Thú y
28-04-2021 Đinh Thị Hồng Mai Nữ 10/03/2002 Quản lí đất đai Khoa học cây trồng
28-04-2021 Nguyễn Khắc Vy Nữ 26 Quản lí tài nguyên & MT Quản lí đất đai
28-04-2021 Đoàn Thị Kim Hạnh Nữ 31/10/1992 Thú y Thú y
28-04-2021 Bùi Thanh Trúc Nữ 10/02/2003 Thú y Thú y
28-04-2021 Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên Nữ 07/04/2002 Kế toán Kế toán
26-04-2021 Hồ Trần Thị Phương Trâm Nữ 24/12/2003 Thú y Quản trị kinh doanh
26-04-2021 Huỳnh Cúc Đại Nam 12/08/1997 Thú y Bảo vệ thực vật
Trang 1 trên 4